Hvordan består du Bergenstesten: tips og triks

Hvordan består du Bergenstesten?
Tips og triks til Bergenstesten

Bergenstesten er en veldig krevende eksamen som er det høyeste nivået man kan ta i det norske språket. Her finner du noen tips og triks til de forskjellige delprøvene i Bergenstesten og eksamensdagen. 

Eksamenen tar ca 6 timer. Det er ganske lang tid der man må være konsertert så det er lurt å ha spist en god frokost, men ikke spist noe for tungt. Det er ca en 30 minutters pause mellom den første og andre delen av eksamenen. Bruk pausen til å spise lunsj eller slappe av. 

Det er vanskelig å spesifisere hvor lang tid er nødvendig til å studere norsk for å bli klar til Bergenstesten. Det varierer fra person til person siden vår evne til å lære språk er forskjellig. Derimot, husk at Bergenstesten er B2/C1 nivå så det er kanskje lurt til å melde seg på et kurs som gir et tilsvarende nivå. Det er også mulig å bruke læringsmateriell selvstendig som forbereder deg på det nivået, men dette er opp til deg.

Det er alltid lurt å lese norske aviser, bøker og lytte til nyheter på TV-en eller radio-en. Disse gir deg god trening til leseforståelse og lytteforståelse oppgavene. For å klare oppgavene innenfor grammatikk, må man jobbe med en norsk grammatikk bok innenfor nivå B2/C1. Vanligvis er det en tilsvarende arbeidsbok der man kan øve seg de grammatiske reglene og konstruksjoner. Dette bidrar til for eksempel at man lærer seg å bøye substantiver, bruke de korrekte preposisjoner, etc. Det er slik man blir god nok til den grammatiske delen i Bergenstesten. På Bergenstest.com finner du 330 grammatikk oppgaver som fokuserer på alle delene innenfor norsk grammatikk.

Delprøvene innenfor skriving (Referat og Skriftlig produksjon) krever at man behersker godt grammatikk og rettskriving og at man har et rikt ordforråd. I denne delprøven skriver man en sammenhengende tekst om et tema. Her må man prøve å skrive så mye så mulig. Det er alltid en god idé å få noen til å sjekke teksten din slik at du forstår hvor du kan forbedre deg.

Det er veldig viktig at du forstår hva hver delprøve krever: for eksempel, kort svar på Tekst 2 og 3 i Leseforståelse, presenter emnet du har valgt i Skriftlig produksjon før du skriver om dine meninger, etc. 

 

Konkrete tips og triks til delprøvene i Bergenstesten

Basert på tidligere studenter som har tatt Bergenstesten

Leseforståelse

Her får du 1 time til å svare på delprøven innenfor leseforståelse. Den består av en tekst med flervalg svar og to tekster med kort svar.
Tekst 1 med flervalg svar
Det riktige svaret er det som passer best selv om forskjellene mellom alternativene kan være små.
Tekst 2 og 3 med kort svar
Her er det viktig at du svarer kort og presist, unngå å skrive for mye siden du kan miste poeng. Du kan lese hele teksten først for å forstå innholdet før du svarer på spørsmålene.
Presisjon
Presisjon i svaret er viktigere enn rettskriving så lenge det riktige svaret kommer klart fram.

Lytteforståelse

Her lytter du til korte samtaler og meldinger og skal svare på flervalg spørsmål
Høytaler eller hodetelefoner
Meldingene kan bli spilt av fra høytaler og ikke hodetelefoner. Dette kan gjøre det vanskeligere dersom du er vant til å bruke hodetelefoner, så det oppfordres til å høre meldingene over høytaler.
Før du hører meldingen
Du kan lese spørsmålet og alternativene før meldingen spilles.
Presisjon
Det er bare et svar som er riktig.

Referat

Her hører du et intervju to ganger og skal deretter skrive en tekst basert på intervjuet.
Notater
Det er viktig å ta notater samtidig som du lytter til intervjuet. Dette kan du gjøre i løpet av første avspilling, andre avspilling eller begge. Det er lurt å bruke hovedpoengene når du skriver notatene.
Presisjon
Det legges vekt på at du referer til intervjuet. Det er lurt å ikke blande inn egne meninger eller vurderinger.
Sammenhengende tekst
Det er viktig å skrive en sammenhengende tekst og ikke bruk kulepunkter.

Grammatikk, ord og uttrykk

Her får du 30 par setninger. Du må fylle ut det som mangler i den ene setningen slik at de to setninger betyr ca det samme.
Grammatikk
Det er viktig å ha god forståelse av norsk grammatikk og i tillegg behersker grammatikken veldig godt for å klare denne oppgaven.
Hva det legges vekt på!
De forskjellige aspektene av grammatikken er viktig her – bøyningen av substantiver, verbtid, idiomer osv.
Presisjon
Det legges vekt på at du skriver korrekt norsk.

Skriftlig produksjon

Her får du to forskjellige emner som du kan velge mellom. Du bør skrive en tekst i forhold til emnet du har valgt.
Struktur av teksten
Din tekst må inneholde introduksjon hvor du må presentere emnet, uten å uttrykke din egen mening. Her kan du bruke fakta eller informasjonen under ”Kildestoff”. Den neste delen må brukes for å diskutere emnet og uttrykke din mening og dine argumentasjoner for den.
Presentasjon av emnet
Du kan bruke opplysningen under ”Kildestoff”. Husk at du må bruke dine egne ord, ikke bare kopier kildestoffet. Du kan bruke andre fakta eller generell opplysning som du vet om angående emnet.
Egne meninger
Det er viktig å legge merke til at det er viktigere å skrive korrekt norsk i forhold til hva din egen mening er. Det er derimot viktig å begrunne meningen din.
Presisjon
Skriv så tydelig som mulig slik at sensor får en lett oppgave med å rette oppgaven.