Eksamensdagen - den skriftlige Bergenstesten

Hvordan foregår den?

På eksamensdagen må kandidatene ankomme i god tid før eksamen starter. Sørg for at du tar med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort) og ditt kandidatnummer som ble tilsendt til deg. Dette blir sjekket før eksamen begynner.

Kandidatene må slå av mobiltelefonene sine og sette sine eiendeler på spesifikk plass i eksamenslokalet.

Deretter blir heftet med første del gitt ut. Alle kandidatene starter med Leseforståelse som består av 3 tekster med flervalg eller kortsvar spørsmål. Man får 1 time på å besvare første del. Når en time er over, er det Lytteforståelse som spilles av en gang via høyttaler. Lytteforståelse inneholder 25 samtaler og nyhetsmeldinger med flervalg spørsmål. Mot slutten av oppgaven får kandidatene 10 minutter for å overføre svarene til svararket. Bare svararket blir vurdert, så hvis det er ikke fylt ut, mister kandidaten poeng. Deretter spilles et intervju av to ganger, og man får 45 minutter til å skrive et referat fra intervjuet. Det er lurt å skrive notater i løpet av intervjuet slik at man husker den nødvendige informasjonen. Det er ikke lov å gå tilbake til oppgavene i Leseforståelse eller Lytteforståelse.

Når Leseforståelse og Lytteforståelse er ferdig, blir det en pause på rundt 30 minutter. Da man kan gå ut av lokalet, spise lunsj eller bare slappe av.

Etter at pausen er over, er det del to av den skriftlige Bergenstesten, som består av Grammatikk, ord og uttrykk og Skriftlig produksjon. Del to varer 2.5 timer, men man kan gå så snart som man er ferdig. I Grammatikk, ord og uttrykk får kandidatene 30 setninger (setninger B) som må fylles ut slik at de er fullstendige, og ha samme mening som setninger A. I den skriftlige produksjonen får man valg mellom to emner. Målet er å presentere emnet ved hjelp av saklig informasjon, samt diskutere for og imot. Man må også begrunne sin mening om emnet. Essayet må være rundt 350 ord lang.

Kandidatnummeret må skrives på alle svarark, ikke navn.

Kandidatene kan bruke blyant for alle delprøvene unntatt Skriftlig produksjon hvor man må bruke kulepenn. I Referat kan man bruke også kulepenn hvis man vil.

Skal du ta Bergenstesten i 2018? Prøv gjerne vår gratis demo som du finner her.

Trenger du noen konkrete tips til selve Bergenstesten. Sjekk ut denne siden.