HVA ER BERGENSTESTEN?

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?

Bergenstesten (Test i norsk - Høyere nivå) er eksamenen anerkjent som et bevis for norsk språkkunnskaper som tilsvarer nivå B2 og C1 av det Felles Europeiske Rammeverket for Språk. Eksamenen er  tilgjengelig for både bokmål og nynorsk. Det er den høyeste språktest tilgjengelig for norsk.

Bergenstesten (også Test av norsk som andrespråk) er eksamenen som kreves for alle som ønsker å studere i et universitet eller høyskole i Norge. Det er også nødvendig for noen fagfolk (f.eks innenfor helsevesen og undervisning) som en dokumentasjon på kunnskap i norsk språk. 

Eksamenen gjennomføres tre ganger i året på forskjellige steder i Norge fra Folkeuniversitetet. Eksamen kan også tas i utlandet. Påmelding gjøres over Internett.

Eksamen består av to deler: skriftlig (Skriftlig test) og muntlig (Muntlig test). Disse to deler er uavhengig av hverandre, og de er utført på forskjellige dager og merket uavhengig av hverandre.

Dette nettstedet har som mål først og fremst å hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (Skriftlig test). 

 

 

Innhold på den skriftlige Bergenstesten:

Første Del 2,5 timer

Delprøve 1 Leseforståelse
3 tekster med åpent kort spørsmål og flervalg spørsmål. -1 time
Delprøve 2 Lytteforståelse
25 svært korte samtaler eller meldinger med flervalgsspørsmål
Delprøve 3 Referat
Kandidatene må skrive et referat etter å ha hørt et intervju - 45 min

Pause 30 minutt

Andre Del 2,5 timer

Delprøve 5 Skriftlig Produksjon
Kandidatene må skrive et essay ved å velge ett av to emner - 2 timer

Eksamen tar ca. 6 timer og det er en papirbasert eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt.

For å bestå eksamen må man klare (få Bestått) alle fem øvelser som tilsvarer B2 nivå i det Felles Europeiske Rammeverket for Språk. For å få C1 nivå (Godt Bestått) trenger man å klare over B2 nivå på tre av fem oppgaver. Hvis en kandidat får under B2 nivå vil han / hun ikke bestå eksamen (Ikke bestått).

For å prøve vår demo eksempeloppgaver, trykk her.