Delprøve 3, Referat, EKSEMPELSVAR

Lars er både investor og entreprenør. Bakgrunnen hans er at han startet tidlig med å produsere vin madrasser. I 2002 startet han med prosjektet og var ferdig i 2006.  Så har han funnet opp en nakkevarmer, belte og votter. I tillegg har han laget noen tippesystemer.

Lars mener at tålmodighet er aller viktigst for en som ønsker å starte en egen bedrift. Vilje og engasjement er også viktig og etterhvert nettverk og kapital. Troen på produktet og testing er også viktig.

Lars sitter i et styre i EQ timing som brukes innenfor idrett når det gjelder tidtaking. Bedriften er etablert i Finland, Estland og Norge. Styrets overordnede ansvar er å sørge for at bedriften følger lover og regler, har tilstrekkelig kapital og driver lønnsomt. De må komme med ideer, stille kritiske spørsmål og følge opp daglig leder. Det er også viktig å skaffe kapital dersom bedriften trenger dette.

Lars liker kombinasjonen med å være investor og entreprenør. Det å gå inn som investor og i tillegg ha litt kontroll er bra. Han sitter i et firma som heter ATEA som investor, men har ikke så mye kontroll. Han stoler derimot på de som styrer bedriften, men han mener det er bra å ha en fot innenfor bedriften.

Lars forteller at det er viktig at tidsbruk er avklart med familie, kjæreste og venner da dette kan skape problemer i fremtiden. Det er viktig at man ikke gir seg halvveis ut i løpet på bakgrunn av at tidsbruken ble et problem. Det er også veldig viktig å ha et godt team som har troen da det kommer til å bli motgang.

Den verste tiden i oppstarten er mye kostnader i forhold til start av et aksjeselskap (AS), nettbutikk og samtidig drive å selge produktet ifølge Lars. Kostnadene øker forbi inntektene og man får ikke nok “cash flow”. Det er viktig å komme seg over dette punktet og stå på videre. Lars synes at det er viktig å ikke være for sliten. I tillegg synes han at mindre bit av en stor kake er bedre enn en stor bit av en mindre kake. Samtale partnere er også veldig viktig i forhold til å gi og motta støtte.