Delprøve 3, Referat, EKSEMPELSVAR

Petter jobber som en systemingeniør. En systemingeniør bringer systemet sammen og jobber tverrfaglig med andre ingeniørdisipliner med å lage et system.

Et eksempel på dette er en bil. Bilen har 4 hjul som er satt sammen av et  dempesystem som er festet til en drivaksel som igjen er festet til en motor.  Alle delene i en bil har forskjellige spesialister som har laget delene som for eksempel motoren og dempesystemet. En systemingeniør bringer systemet sammen fra utvikling til et helhetlig system der man blant annet gjennomfører testing og ferdigstillelse.

Petter forteller at for å bli en systemingeniør så må man først og fremst ha en ingeniørgrad som kan være en bachelorgrad som tar 3 år eller en mastergrad som tar 5 år. Man kan velge mellom å ta en elektrisk, mekanisk eller IT bakgrunn.

I motsetning til for eksempel ingeniører innenfor olje så er en systemingeniør uavhengig av en spesifikk industri som ingeniørene innenfor olje er. En systemingeniør trenger kun et system. Det kan være bil, fly eller et spesifikt olje-system. Et annet eksempel er tog systemet. Alt vi ser rundt er basert opp mot et system ifølge Petter. I husene våre så kan man se flere forskjellige typer system. Man kan jobbe med nesten hva som helst, man trenger kun et system. Tittelen systemingeniør kommer fra NASA da de trengte å ha en veldig god kontroll på sitt system som var raketter. Disiplinen har deretter gått over til luftforsvaret i USA og deretter inn i industrien.

Petter forteller at INCOSE er den internasjonale foreningen for systemingeniører og holder kontroll over den internasjonale standarden for systemingeniør feltet. Det gir en standard for hvordan systemingeniør disiplinen er. De som skal bli offisielle system ingeniører må ta en INCOSE eksamen som er basert på systemingeniør standarden og eksamenen er kun 120 spørsmål på to timer.

Petter hadde først en mekanisk bakgrunn og deretter en ledelsesbakgrunn med en business del. Deretter gikk han videre innenfor systemingeniør feltet.

Man er avhengig av andre og spesialistene som lager hver del av systemet som for eksempel motoren og dempesystemet. Under testing så er man for eksempel avhengig av de spesialistene for å utbedre og rette eventuelle feil slik at man får progresjon og ikke stopper opp. En systemingeniør kan redegjøre for hva de har testet, hva som er feil og komme med forslag, men spesialistene skal ta avgjørelsene. System ingeniørene kan ikke gå over spesialistene.

Dersom man ønsker å bli systemingeniør så er det best å dra til Trondheim for å studere på NTNU. NTNU har et veldig godt samarbeid med SINTEF og INCOSE. Der får man testet seg selv i hvordan det er å være systemingeniør på et laboratorium der man for eksempel kan lage en liten fabrikk eller en robot.