Delprøve 3, Referat, EKSEMPELSVAR

Vi hørte på et intervju med Stian, som forteller oss hva Swingdans er, og om hans erfaring som instruktør.

Swing er et fellesnavn for flere typer pardans, som for eksempel folkeswing, lindy hop og boogiewoogie. Lindy hop stammer fra 1930-tallet i USA og danses til jazzmusikk. Boogiewoogie, som stammer fra lindy hop, bruker mer 1950-talls rockemusikk og stammer fra USA.

Stian forteller oss om hvordan en vanlig swingtime foregår. Det kommer mye an på nivået på swingdanstimen. I starten er det mye fokus på grunnsteg, der jentene står på den ene siden og guttene på den andre siden. Så går man over til enkle figurer.

Stian sier at det var tilfeldig hvordan han startet. Han hadde to venninner som spurte ham om å bli med.

Stian snakker også om mulighetene for å danse swing i Norge og resten av verden. Nå finnes det forskjellige typer swingdans, som for eksempel folkeswing og bug som er veldig utbredt og kan danses på flere arenaer rundt omkring i Norge. Andre typer swing finnes det egne arrangementer for. Interessen for swing er generelt ganske stor, og det er gode muligheter for å danse swing.

Han har vært på Herräng dansecamp i Sverige i syv år på rad, og Herräng er et av de største arrangementene innenfor boogiewoogie. Han har også vært med på arrangementer i Tyskland flere ganger og lokale arrangementer i Norge.

Stian har vært med i NM og andre konkurranser på nasjonalt nivå. Han kommer fra den sosiale delen av dansingen, men ble interessert i å konkurrere i senere tid. Når man skal konkurrere, er det en litt annen måte å tenke på, og man lærer veldig mye når man forbereder seg opp mot konkurransen, som man kan bruke sosialt etterpå.

Stian har bare vært instruktør for klubber og har tatt instruktørutdanning. Han sier at man må ha eget kurs for å drive egen skole, men er usikker på de formelle kravene.

I fremtiden har han lyst til å bidra til miljøet og utvikle seg som danser på nasjonalt nivå. Han kommer til å undervise og instruere og kommer til å konkurrere også.

Hver uke instruerer han folk som går på videregående kurs, og han bidrar også på grunnkurs. Et vanlig kurs går over tolv ganger der hver gang er på én og en halv time.

Stian synes at det er mye frivillighet i studentorganisasjoner, som han også begynte fra. Det krever en god dose egeninnsats å bli instruktør der. Det er kun verdenseliten som kan leve av å danse lindy hop og boogiewoogie, og da er det veldig mye reising, og man må forvente å ha langt lavere inntekt enn en vanlig jobb, ifølge Stian.