Delprøve 3, Referat, EKSEMPELSVAR

Vi hørte et intervju med Stian som forteller oss hva Swingdans er og hans erfaring som instruktør.

Swing er et fellesnavn for flere typer pardans som for eksempel, folkeswing, Lindy hop og Boogie-woogie. Lindy hop stammer fra 1930 tallet i USA og inneholder jazzmusikk. Boogie-woogie som stammer fra Lindy hop bruker mer 1950 talls rockemusikk og stammer fra USA.

Stian forteller oss hvordan en vanlig swingtime foregår. Det kommer mye an på nivået på swing dans timen. I starten er det mye fokus på grunnsteg først der jentene står på den ene siden og guttene på den andre siden. Så går man deretter over til enkle figurer.

Stian sier at det var tilfeldig hvordan han startet. Han hadde to venninner som spurte ham om å bli med.

Stian snakker også om mulighetene for å danse swing i Norge og resten av verden. Nå finnes det forskjellige typer swingdans som for eksempel folkeswing og bug som er veldig utbredt og kan danses på flere arenaer rundt omkring i Norge. Andre typer swing finnes det egne arrangementer for. Interessen for swing er generelt ganske stor og det er gode muligheter til å danse swing.

 Han har vært på Hærreng dansecamp i Sverige 7 år på rad og Hærrang er en av de største arrangementer innenfor boogie woogie. Han har også vært med på arrangement i Tyskland flere ganger og lokale arrangementer i Norge.

Stian har vært med i NM og andre konkurranser på nasjonalt nivå. Han kommer fra den sosiale delen av dansingen, men ble interessert i konkurranse i senere tid. Med konkurranse er det en litt annen måte å tenke på og man lærer veldig mye når man forbereder seg opp mot konkurransen som man kan bruke sosialt etterpå.

Stian har bare vært instruktør for klubber og har tatt instruktørutdanning. Han sier at man må ha eget kurs for å drive egen skole, men usikker i forhold til de formelle kravene.

I framtiden har han fremdeles lyst til å bidra til miljøet og fremdeles lyst til å utvikle seg som danser på nasjonalt nivå. Han kommer til å undervise og instruere fortsatt og kommer til å bli med konkurranser også.

På ukentlig basis instruerer han videregående kurs og bruker også å bidra på grunnkurs. Et vanlig kurs går over 12 ganger der hver gang er 1 og 1/2 time.

Stian synes at det er mye frivillighet i slike studentorganisasjoner som han begynte fra. For å bli instruktør der så krever det kun en god dose egeninnsats. Skal du på høyere nivå eller noe man kan leve av innenfor Lindy hop og Boogie-woogie, så er det kun verdenseliten som kan leve av dette og da er det veldig mye reising og man må forvente langt lavere inntekt enn en vanlig jobb ifølge han.