Hvordan består du Bergenstesten –
Norges vanskeligste språkeksamen!

«Med språk er du hjemme overalt.» – Edmund de Waal

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?
Tips og triks til Bergenstesten

Bergenstesten (Test i norsk – høyere nivå) er en veldig krevende eksamen. Her finner du noen tips og triks til de forskjellige delprøvene i Bergenstesten og for eksamensdagen.

Eksamenen tar ca. 6 timer. Det er ganske lang tid hvor man må være konsentrert, så det er lurt å ha spist en god frokost, men ikke spist noe for tungt. Det er en pause på ca. 30 minutter mellom den første og den andre delen av Bergenstesten. Bruk pausen til å spise lunsj eller slappe av.

Det er vanskelig å spesifisere hvor lang tid det er nødvendig å studere norsk for å bli klar til Bergenstesten. Det varierer fra person til person, ettersom vår evne til å lære språk er forskjellig. Men husk at Bergenstesten er B2/C1-nivå, så det er lurt å melde seg på et kurs som gir et tilsvarende nivå. Det er også mulig å selv bruke læringsmateriell som forbereder deg på det nivået, men dette er helt opp til deg.

Det er alltid lurt å lese norske aviser, bøker og lytte til nyheter på TV eller radio. Disse gir deg god trening til leseforståelses- og lytteforståelsesoppgavene. For å klare grammatikkoppgavene må du jobbe med en norsk grammatikkbok på B2/C1-nivå. Vanligvis er det en arbeidsbok der man kan øve seg på de grammatiske regler og konstruksjoner. Dette bidrar til at man for eksempel lærer seg å bøye substantiver, bruke de riktige preposisjonene, etc. Det er slik man blir god nok i den grammatiske delen av Bergenstesten. På Bergenstest.com finner du 330 grammatikkoppgaver som fokuserer på alle delene av norsk grammatikk.

Delprøvene innenfor skriving (Referat og Skriftlig produksjon) krever at man behersker grammatikk og rettskriving godt, og at man har et rikt ordforråd. I «Skriftlig produksjon» skriver man en sammenhengende tekst om et tema. Her bør du skrive så mye som mulig. Under øvingen er det alltid en god idé å få noen til å sjekke teksten din slik at du forstår hvor du kan forbedre deg.

Det er veldig viktig at du forstår hva hver delprøve krever. For eksempel: Kortsvar på Tekst 2 og 3 i Leseforståelse, presenter emnet du har valgt i Skriftlig produksjon før du skriver om dine meninger, etc.

Hvor vanskelig er Bergenstesten egentlig?

For å være helt ærlig: Bergenstesten er ikke enkel å bestå.

Kandidatene må klare alle 5 delprøvene for å bestå eksamenen. Stryker du på en av delprøvene, blir resultatet «ikke bestått» på hele testen. Det å få «ikke bestått» føles veldig skuffende, men med riktig forberedelse og god planlegging kan du lykkes!

De delprøvene som er mest utfordrende å mestre, er lytteforståelse, referat og skriftlig produksjon. Det er ikke så enkelt å forstå og deretter finne de riktige svarene på de 25 lytteoppgavene fra Delprøve 2 Lytteforståelse. I Delprøve 3, Referat av et intervju må du høre på et intervju og deretter skrive et referat om hva intervjuet handler om. Her er det de skriftlige egenskapene til kandidaten og om de har forstått intervjuet som blir testet. Dessverre er det ikke mange som klarer å gjøre om informasjonen i intervjuet til en god skriftlig tekst.

Her har du noen tips for å hjelpe deg med å utvikle dine egenskaper til å forstå norsk lettere og raskere.

  • Hør på norsk radio, særlig nyheter og intervjuer.
  • Se på norske filmer og serier, anbefaler nrk.no.
  • På internett finnes det mange gode intervjuer som du også kan se og høre på.

Det å lære seg å skrive et nytt språk er heller ikke enkelt. Her er det viktig å bygge flere emner, ha gode grammatikk-kunnskaper, et godt ordforråd og en god tekstoppbygging. Det er viktig at du kan skrive korrekt norsk og i tillegg bruke ord i riktig sammenheng. Det tar tid å bygge opp denne evnen, og du må jobbe kontinuerlig for å beherske det godt.

Start med:

  • Lær nye ord og les deretter flere tekster og artikler slik at du ser de samme ordene i forskjellige sammenhenger. Jo flere forskjellige sammenhenger du treffer samme ord i, desto bedre hukommelse og forståelse får du for ordet, og desto raskere lærere du ett nytt ord.
  • Finn en god lærebok i grammatikk på biblioteket, og gå gjennom den. Bruk oppgavene på Bergenstest.com for å øve på de grammatiske øvelsene samtidig som du har læreboken. Du bør kunne ta i bruk teorien og i tillegg føle deg trygg når du bygger lange setninger, bruker preposisjoner osv.
  • Den skriftlige testen inneholder forskjellige deler, og det er viktig at du kjenner til disse: Introduksjon, hoveddel og sammendrag.
    Det finnes gode innledende uttrykker for hver del, så det kan være lurt å lage en liste med disse.
  • Du bør ikke glemme tegnsetting
  • For at du skal kunne øve på å skrive referat, har Bergenstest.com 11 intervjuer som du kan høre på og deretter skrive referat av. Dette kan du så sammenligne med et eksempelsvar.

Tid og nøyaktighet kreves for å bygge opp kunnskap om et nytt språk. Når du føler deg klar til å ta Bergenstesten, er det smart å bruke tid til å forberede deg til selve eksamenen. Vi anbefaler å øve på så mange eksempeltester som mulig slik at du blir kjent med eksamensstrukturen og kravene. Da finner du delprøvene du behersker godt og kanskje de som du synes krever litt mer arbeid. Dette kan du gjøre her ved Bergenstest.com, hvor du finner mange ulike oppgaver i samme format og med samme mal som Bergenstesten.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen bergenstest.com-teamet!

30.01.2022

Konkrete tips og triks til delprøvene i Bergenstesten

Leseforståelse

Her får du en time til å svare på delprøven innenfor leseforståelse. Den består av en tekst med flervalgsoppgaver og to tekster hvor du skal skrive et kortsvar.
Tekst 1: Flervalgsoppgaver

Det riktige svaret er det som passer best, selv om forskjellene mellom alternativene kan være små.

Tekst 2 og 3 med kortsvar

Her er det viktig at du svarer kort og presist. Unngå å skrive for mye – da kan du miste poeng. Før du svarer på spørsmålene, bør du lese hele teksten først for å forstå innholdet.

Presisjon

Å svare presist er viktigere enn rettskriving så lenge det riktige svaret kommer klart frem.

Lytteforståelse

Her skal du lytte til korte samtaler og meldinger og svare på flervalgsoppgaver
Høyttaler eller hodetelefoner

Meldingene kan bli spilt av fra en høyttaler og ikke hodetelefoner. Dette kan gjøre det vanskeligere dersom du er vant til å bruke hodetelefoner, så vi oppfordrer deg til å høre på meldingene over høyttaler.

Før du hører meldingen

Du kan lese spørsmålet og alternativene før meldingen spilles av.

Presisjon

Det er bare ett svar som er riktig.

Referat

Her skal du høre et intervju to ganger og deretter skrive en tekst basert på intervjuet.
Notater

Det er viktig å ta notater samtidig som du lytter til intervjuet. Dette kan du gjøre i løpet av første avspilling, andre avspilling eller under begge. Det er lurt å bruke hovedpoengene når du skriver notatene.

Presisjon

Det legges vekt på at du refererer til intervjuet. Det er lurt å ikke blande inn egne meninger eller vurderinger.

Sammenhengende tekst

Det er viktig å skrive en sammenhengende tekst. Ikke bruk kulepunkter.

Grammatikk, ord og uttrykk

Her får du 30 par med setninger. Du må fylle ut det som mangler i den ene setningen, slik at de to setningene betyr omtrent det samme.
Grammatikk

Det er viktig å ha god forståelse for norsk grammatikk og i tillegg beherske grammatikken veldig godt for å klare denne oppgaven.

Hva det legges vekt på!

De forskjellige aspektene av grammatikken er viktige her – bøyningen av substantiver, verbtider, idiomer osv.

Presisjon

Det legges vekt på at du skriver korrekt norsk.

Skriftlig produksjon

Her får du to forskjellige emner som du kan velge mellom.
Struktur av teksten

Teksten må inneholde en introduksjon hvor du presenterer emnet, uten å uttrykke din egen mening. Her kan du bruke fakta eller informasjonen under «Kildestoff». Den neste delen må brukes til å diskutere emnet og uttrykke din mening og dine argumentasjoner for den.

Presentasjon av emnet

Du kan bruke opplysningene under «Kildestoff». Husk at du må bruke dine egne ord og ikke bare kopiere kildestoffet. Du kan bruke andre fakta eller generelle opplysninger som du vet angående emnet.

Egne meninger

Det er viktigere å skrive korrekt norsk enn hva din egen mening er. Det er derimot viktig å begrunne meningen din.

Presisjon

Skriv så tydelig som mulig slik at sensor får en lett jobb med å rette oppgaven.