Lytteøvelser Type 2 - Intervju 1 - Eksempelsvar

Vi hørte på et intervju med Natalie, som er klinisk ernæringsfysiolog. En klinisk ernæringsfysiolog kan ha veldig mange forskjellige arbeidsoppgaver, som å kartlegge og bidra med å sikre ernæringsstatus, holde kurs for pasienter og annet helsepersonell, og veilede når mat skal inntas intravenøst eller via slange. Ernæringsstatus måler om en person får i seg nok av vitaminer, mineraler, energi og protein.

Natalie valgte å bli ernæringsfysiolog, da hun ville jobbe med ernæring og helse. Riktig ernæring gir mange muligheter for å forebygge sykdommer og å behandle sykdom samtidig som man gir medisiner. Natalie liker også å jobbe med mennesker.

Det er to utdanninger i Norge som gir den beskyttede tittelen. Det er i Oslo og Bergen, men også senere i Tromsø. Man må gå fem år på universitetet for å bli ernæringsfysiolog og få en mastergrad. Man kan jobbe innenfor industri, forskning, kommune og sykehus. Man er autorisert helsepersonell, og da har man lov til å ha pasienter.

Natalie jobber på et sykehus, og der er det kun én klinisk ernæringsfysiolog på 150–200 sengeplasser. Natalie får kun kontakt med pasientene dersom en lege henviser dem til ernæringsfysiologen.

Grunnet høy arbeidsbelastning og lav kapasitet er det ledelsen som velger hvem som skal prioriteres. Det er viktig, da det er hovedsakelig de som ligger på sykehuset, og som også er de sykeste, som skal prioriteres. Hvis man ikke er syk nok, er det ikke sikkert man får snakke med en klinisk ernæringsfysiolog, da er det kommunen og fastlegen som skal behandle. Har man diabetes og hjerte- og karsykdommer og er på sykehus, har man rett til behandling. Andre pasienter som behandles, er kreftpasienter, tarmopererte pasienter, pasienter med spiseforstyrrelser, leversykdommer og lungesykdommer.

I Norge finnes det 13 nasjonale kostholdsråd. De er basert på forskning av god kvalitet gjort rundt omkring i hele verden. Det første rådet er at man hovedsakelig skal ha et plantebasert kosthold med innhold av grønnsaker, belgvekster, grove kornfrukter og et lavt inntak av rødt kjøtt og prosessert mat. Det andre rådet er å spise fisk to–tre ganger i uken. Det tredje rådet er at man daglig skal innta magre meieriprodukter, med unntak for hvis man er allergisk – da gjelder andre anbefalinger. Dette er hovedsakelig for å dekke kalsiumbehovet.

Som ernæringsfysiolog bør man ha gode kommunikasjonskunnskaper, og man bør kunne motivere og inspirere andre. Man bør også være glad i å holde presentasjoner.

Natalies fremtidsplaner er å få mest mulig bred erfaring. Deretter er det mulighet for doktorgrad.