Delprøve 4 GRAMMATIKK, ORD OG UTTRYKK

Du skal bare gi ett svar per oppgave. Ordene må være riktig stavet for å gi poeng. 

Du har 30 minutter på å fullføre oppgaven.

 

Eksempel:

A: Bedriften bygde mange nye hus i 1999.
B: Mange nye hus _____________ i 1999.
B: Mange nye hus ble bygd i 1999.

 

 

.