Delprøve 5 SKRIFTLIG PRODUKSJON

For å gjøre øvelsen så realistisk som mulig så er det lurt å bruke penn og papir for denne oppgaven og ikke et skriveprogram. Her kan du velge mellom to emner:


1. Bør Norge fjerne de forskjellige dialekter?

Kildestoff 1: I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger.

Kilde: https://snl.no/dialekter_i_Norge

Kildestoff 2: I dagens Norge er det en del dialekt forskjeller som er i ferd med å viskes ut. Dette skyldes i stor grad endringer i bosetningsmønsteret, og at mennesker med ulikt talemål bor i samme område, hvor de påvirker hverandre sosialt og språklig. I tillegg fører ny teknologi til at folk får kontakt med flere ulike dialekter og språkvarianter.

Kilde: https://snl.no/dialekter_i_Norge

2. Er det enkelt å starte opp din egen bedrift?

Kildestoff: Ifølge DnBs innsamlede forslag må vi likevel få på plass bedre støtte- og etableringsordninger, bedre tilgang til offentlig startkapital, enklere søknadsprosesser, minstefradragsordninger og enklere skatte - og avgiftssystem.

Min erfaring er at det aldri har vært så mye tilgjengelig informasjon om selskapsetableringer på internett og så mange etablererseminarer, som i dag. Når det etableres bedrifter tilsvarende en prosent av Norges befolkning hvert år, og halvparten av dem er konkurs eller oppløst etter ett år, er det min påstand at det er manglende forretningsplan eller gründernes egnethet som er utfordringen, snarere enn skjemaveldet eller informasjonsjungelen.

Kilde: https://www.bt.no/meninger/debatt/Det-er-enkelt-a-starte-bedrift-3290100.html