Delprøve 2 Lytteforståelse

Du får høre forskjellige samtaler og meldinger. Hør på meldingene én gang, og velg deretter det svaret du mener er riktig.

Delprøve 2 Lytteforståelse

Informasjon: Du får høre 5 korte samtaler og meldinger. Du får høre hver samtale eller melding bare en gang. Etter hver samtale eller melding svarer du på den oppgaven som står nedenfor. Du skal velge det rette svaret av tre mulige. Bare ett svar er rett. Sett et merke ved det svaret du mener er rett.

Trykk på rundingen ved det svaret du mener er rett. Det skal bare være en svart runding for hver oppgave.

 

I fullversjon av oppgavene får du tilgang til hele 25 forskjellige samtaler og meldinger for hver Delprøve 2 slik som selve Bergenstesten. Med Diamant medlemskap får du tilgang til hele 11 eksempeltester med totalt 275 forskjellige samtaler og meldinger. Du får i tillegg høre over 16 forskjellige stemmer og flere forskjellige dialekter innenfor de 11 eksempeltestene.