Delprøve 4, Øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

Du skal bare gi ett svar per oppgave. Ordene må være riktig stavet for at du skal få poeng.

Fullversjonen består av 30 oppgaver og du har 30 minutter på å fullføre alle oppgavene.

Eksempel:

A: Bedriften bygde mange nye hus i 1999.
B: Mange nye hus _____________ i 1999.
B: Mange nye hus ble bygget i 1999.

.