Eksamensdagen den muntlige Bergenstesten

Hvordan foregår den?

Omtrent 10 dager før eksamensdagen vil du få tildelt et kandidatnummer, informasjon om hvor eksamen finner sted og tidspunkt for oppmøte. Planlegg hvordan du skal komme deg til eksamenslokalet i god tid før eksamen, for å unngå forsinkelse eller stress. Du vil bli kalt inn av sensorene på det angitte tidspunktet, og legitimasjon vil bli sjekket.

Den muntlige eksamenen tar 15–20 minutter. Den består av tre forskjellige delprøver og en ekstraoppgave dersom sensorene trenger å høre mer for å sette karakter.

I den første delprøven får kandidaten se noen bilder som de deretter skal beskrive.

Vær obs på at du kan få bilder som er relatert til ditt yrke. For eksempel kan en yrkessjåfør få bilder av trafikk. En person som jobber med helse, kan få bilder som er relatert til helse. Et eksempel kommer fra en tidligere kandidat som jobber i helsevesenet. Han fikk bilder av forskjellige «alternative behandlinger», noe han ikke hadde noen erfaring med, og som ikke hang sammen med yrket hans. Han svarte at dette ikke var relatert til yrket hans, fordi alternative behandlinger ikke brukes på sykehus. Han beskrev deretter spesifikt hva som var på bildet.

Delprøve to består av en påstand som kandidaten må uttale seg om, og kandidaten må også begrunne sin egen mening. Kandidaten får noen minutter til å forberede seg og tenke gjennom argumenter for og imot. Oppgaven krever at kandidaten gir et fullstendig og klart svar med hensyn til påstanden.

Den tredje oppgaven er den lengste og vil bygge på hva kandidaten har snakket om i delprøve to. Her skal eksaminatoren og kandidaten ha en diskusjon. Eksaminatoren kan stille spørsmål eller be kandidaten om å forklare emnet fra den andre delprøven grundigere. Det blir en samtale og/eller diskusjon mellom kandidaten og eksaminatoren.

En ekstraoppgave kan komme opp hvis sensoren og eksaminatoren trenger å høre mer for å sette en karakter. Det kan være at kandidaten må beskrive en graf/tegning/illustrasjon. Spørsmål kan komme i tillegg til beskrivelsen. Her har kandidaten ikke mye tid til å tenke, og må svare ganske raskt og riktig.

 Tips og fokusområder under øvingen til den muntlige Bergenstesten:

  • Å snakke riktig norsk er viktigere enn innholdet.
  • Når man øver, er det viktig å ha fokus på at man bør utvide sitt ordforråd.
  • Det legges vekt på uttale.
  • Det legges vekt på grammatikk.
  • Det legges vekt på språkflyt.
  • Snakk sakte, tydelig og korrekt.
  • Ikke snakk for sakte eller for fort.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen bergenstest.com-teamet

30.01.2022