Eksamensdagen - den muntlige Bergenstesten

Hvordan foregår den?

Kandidaten får nummer, lokasjonen til, og tidspunkt for oppmøte for den muntlige testen, omtrent 10 dager før eksamensdagen. Planlegg veien til eksamenslokalet for å unngå forsinkelse eller stress. Kandidaten vil bli kalt opp av sensorene på det angitte tidspunktet og legitimasjon vil bli sjekket.

Den muntlige eksamenen tar rundt 15-20 minutter. Den består av tre forskjellige delprøver, og en ekstraoppgave, dersom sensorene trenger å høre mer for å sette karakter.

I den første delprøven får kandidaten se noen bilder, som de deretter skal beskrive.

Vær obs på at du kan få bilde som for eksempel relaterer til ditt yrke. For eksempel en yrkessjåfør kan få bilder av trafikk. En person som jobber med helse kan for eksempel få bilder som relaterer til helse. Et eksempel fra en tidligere kandidat var at han jobbet innenfor helsevesenet som sykepleier. Han fikk bilder av forskjellige «alternative behandlinger», noe han ikke hadde noen erfaring med, og som ikke hang sammen med yrket hans. Han svarte nettopp at dette ikke hang sammen med yrket, fordi alternativ behandling ikke brukes på sykehus. Han beskrev dermed spesifikt hva som sto på bildet.

Delprøve to består av en påstand som kandidaten må uttale seg om, og begrunne sin egen mening. Kandidaten får noen minutter til å forberede seg og tenke på argumenter for og imot. Oppgaven krever at kandidaten gir et fullstendig og klart svar med hensyn til påstanden.

Den tredje oppgaven er den lengste og vil bygge på hva kandidaten har snakket om i delprøve to. Her skal eksaminatoren og kandidaten holde en diskusjon. Eksaminatoren kan stille spørsmål, eller be kandidaten å forklare grundigere emnet fra den andre delprøven. Det blir en samtale og/eller diskusjon mellom kandidaten og eksaminatoren.

En ekstraoppgave kan komme opp hvis sensoren og eksaminatoren trenger å høre mer for å sette en karakter. Det kan være spørsmål eller for eksempel beskrive en graf/tegning/illustrasjon. Spørsmål kan komme i tillegg til beskrivelsen. Her har kandidaten ikke mye tid til å tenke, og må svare ganske raskt og riktig

  Tips til den muntlige Bergenstesten

  1. Å snakke riktig norsk er viktigere enn inneholdet.
  2. Det er viktig at man utvider sitt ordforråd
  3. Det legges vekt på uttalelse
  4. Grammatikk
  5. Språkflyt
  6. Snakk sakte, tydelig og korrekt
  7. Ikke snakk for sakte

Lykke til med øvingen hilsen teamet fra bergenstest.no og bergenstest.com!

06.09.2018