Eksamensdagen – den skriftlige Bergenstesten

Hvordan foregår den?

På eksamensdagen må kandidatene ankomme i god tid før eksamen starter. Sørg for at du tar med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort) og kandidatnummeret som ble sendt til deg. Dette blir sjekket før eksamen begynner.

Kandidatene må slå av mobiltelefonene sine og sette sine eiendeler på et bestemt sted i eksamenslokalet.

Deretter blir heftet med første del gitt ut. Alle kandidatene starter med Leseforståelse, som består av en tekst med flervalgsoppgaver: Delprøve 1 Første tekst. Deretter er det spørsmål hvor man skal gi et kort svar: Delprøve 1 Andre og tredje tekst. Man får en time på å besvare første del. Når timen er over, er det Lytteforståelse, som spilles av én gang via en høyttaler. Lytteforståelse inneholder 25 samtaler og nyhetsmeldinger med flervalgsoppgaver. Mot slutten av oppgaven får kandidatene 10 minutter på å overføre svarene til svararket. Bare svararket blir vurdert, så hvis det ikke er fylt ut, får ikke kandidaten poeng. Deretter spilles et intervju av to ganger, og man får 45 minutter til å skrive et referat fra intervjuet. Det er lurt å ta notater i løpet av intervjuet slik at man husker den nødvendige informasjonen. Det er ikke lov å gå tilbake til oppgavene i Leseforståelse eller Lytteforståelse.

Når Leseforståelse og Lytteforståelse er ferdig, blir det en pause på rundt 30 minutter. Man kan gå ut av lokalet, spise lunsj eller bare slappe av.

Etter at pausen er over, begynner del to av den skriftlige Bergenstesten. Den består av Grammatikk, ord og uttrykk og Skriftlig produksjon. Del to varer i 2,5 time, men man kan gå så snart man er ferdig. I Grammatikk, ord og uttrykk får kandidatene 30 setninger som må fylles ut slik at de er fullstendige og har samme mening som setninger som ble gitt i utgangspunktet. I Skriftlig produksjon får man velge mellom to emner. Målet er å presentere emnet ved hjelp av saklig informasjon samt å diskutere for og imot. Man må også begrunne sin mening om emnet. Essayet må være på rundt 350 ord.

Kandidatnummeret må skrives på alle svarark, men husk å ikke skrive navnet ditt.

Kandidatene kan bruke blyant på alle delprøvene unntatt Skriftlig produksjon, hvor man må bruke kulepenn. I Referat kan man også bruke kulepenn hvis man vil.

Skal du ta Bergenstesten i 2022? Prøv gjerne vår gratis demo, som du finner her.

Trenger du noen konkrete tips til Bergenstesten. Sjekk ut denne siden.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen bergenstest.com-teamet

30.01.2022