Velkommen til Eksempeltest 8

Bergenstesten er delt i to og består av fem ulike delprøver og tar ca. 6 timer.

Det er ikke lov å bruke noen hjelpemidler.

Trykk på delprøven nedenfor du ønsker å øve på.

Lykke til!

 

Første Del

Delprøve 2 Lytteforståelse

Lytteforståelse tester din evne til å forstå muntlig informasjon. Delprøve 2 inneholder 25 samtaler og meldinger med flervalg svar.

Delprøve 3 Referat av et intervju

Du vil hører et intervju to ganger og du må skrive et referat i løpet av 45 minutter. Denne oppgaven tester også evnen til å forstå muntlig sammenhengende informasjon.

Andre Del

Delprøve 4 Grammatikk, ord og uttrykk
I denne delen vil du bli testet innenfor forskjellige deler av grammatikk og spesielle uttrykk innenfor norsk. Delprøve 4 består av 30 setninger som tester din kunnskap innenfor grammatikk, ordforråd og uttrykk.
Delprøve 5 Skriftlig Produksjon
Her kan du velge en av to forskjellige emner. Du får to timer til å skrive et sammenhengende essay på rundt 300 ord basert på emnet du velger