HVA ER BERGENSTESTEN?

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?

Har du tenkt å ta høyere utdanning på et universitet eller en høgskole i Norge? Eller tenkt på en karriere i Norge?

Hvis svaret er «Ja!», så les videre!

Å ha et bevis på at du kan norsk, er veldig viktig for å lykkes i Norge. Fra 1. januar 2017 ble det stilt krav om at søkere utdannet utenfor EU/EØS må ha fullført Bergenstesten for å få autorisasjon som helsepersonell, ifølge Helsedirektoratet.¹ Flere arbeidsgivere i Norge krever også at du må ha bestått Bergenstesten for å bli vurdert som en aktuell kandidat.²

Bergenstesten (Test i norsk – høyere nivå) er den eksamenen som er det anerkjente beviset for at du har tilegnet deg norsk språkkunnskap på et nivå som tilsvarer B2 og C1 av Det felles europeiske rammeverket for språk. Eksamenen er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk.  

Bergenstesten (også kalt Test av norsk som andrespråk) er en eksamen som alle som ønsker å studere på et universitet eller en høyskole i Norge må ta. Den er også nødvendig å ta for noen fagfolk (f.eks. innenfor helsevesen og undervisning) som dokumentasjon på kunnskap i norsk språk. 

Eksamenen gjennomføres tre ganger i året på forskjellige steder i Norge i regi av Folkeuniversitetet. Eksamenen kan også tas i utlandet. Påmelding gjøres over internett.

Eksamenen består av to deler: skriftlig (Skriftlig test) og muntlig (Muntlig test). Disse to delene er uavhengige av hverandre, og de gjennomføres på ulike dager og blir rettet uavhengig av hverandre.

Dette nettstedet har som mål å først og fremst hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (Skriftlig test).

Innhold på den skriftlige delen av Bergenstesten:

Første del 2,5 time

Delprøve 1 Leseforståelse

3 tekster med åpne, korte spørsmål og flervalgsspørsmål – 1 time

Delprøve 2 Lytteforståelse

25 svært korte samtaler eller meldinger med flervalgsspørsmål

Delprøve 3 Referat

Kandidatene må skrive et referat etter å ha hørt på et intervju – 45 minutter

Pause 30 minutter

Andre del 2,5 time

Delprøve 4 Grammatikk, ord og uttrykk

30 oppgaver – 30 minutter

Delprøve 5 Skriftlig produksjon

Kandidatene må skrive et essay ved å velge ett av to emner – 2 timer

Eksamenen tar ca. 6 timer, og det er en papirbasert eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt.

For å bestå eksamenen må man klare (få «Bestått») på alle fem øvelser som tilsvarer B2-nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk. For å få C1-nivå («Godt bestått») må man klare over B2-nivå på tre av fem oppgaver. Hvis en kandidat får under B2-nivå, vil han/hun ikke bestå eksamenen («Ikke bestått»).

For å prøve vår demo, trykk her.

 

2021-sesongen av Bergenstesten er ferdig, men du kan fortsatt forberede deg til Bergenstesten som kommer i 2022, som avholdes 01.04.2022*.

*Husk å sjekke datoene på Folkeuniversitetet sin nettside. Det er Folkeuniversitetet som organiserer Bergenstesten. Eksamenssteder og påmeldingsfrister er også tilgjengelig på Folkeuniversitetet sin nettside.

 

Lykke til med øvingen!
Hilsen fra bergenstest.com-teamet!

31.01.2022

 

Referanser:

¹ https://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-krav-til-autorisasjon-for-helsepersonell-med-utdanning-fra-utenfor-eueos
² https://tidsskriftet.no/2017/05/sprakspalten/lave-sprakkrav-til-leger-fra-utlandet