HVA ER BERGENSTESTEN?

Bergenstesten format og struktur, Hva er Bergenstesten?

Har du tenkt å ta en høyere utdanning på et universitet eller høgskole i Norge? Eller tenkt på en karriere i Norge?

Hvis svaret er ‘Ja!’ så les videre!

Å ha et bevis på at du kan norsk er veldig viktig for å lykkes i Norge. Fra 1. januar 2017 ble det stilt krav om at du må ha fullført Bergenstesten for å få autorisasjon som helsepersonell, for søkere utdannet utenfor EU/EØS i Norge ifølge Helsedirektoratet¹. Det er også et krav fra flere arbeidsgivere i Norge, at du må ha bestått Bergenstesten for å bli vurdert som en aktuell kandidat².

Bergenstesten (Test i norsk - Høyere nivå) er den eksamen som er det anerkjente beviset for norsk språkkunnskap tilsvarende nivå B2 og C1 av det Felles Europeiske Rammeverket for Språk. Eksamenen er  tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. 

Bergenstesten (også kalt Test av norsk som andrespråk) er eksamenen som kreves for alle som ønsker å studere på et universitet eller høyskole i Norge. Den er også nødvendig for noen fagfolk (f.eks innenfor helsevesen og undervisning) som en dokumentasjon på kunnskap i norsk språk. 

Eksamenen gjennomføres tre ganger i året på forskjellige steder i Norge i regi av Folkeuniversitetet. Eksamenen kan også tas i utlandet. Påmelding gjøres over internett.

Eksamen består av to deler: Skriftlig (Skriftlig test) og muntlig (Muntlig test). Disse to delene er uavhengig av hverandre, og de gjennomføres på ulike dager, og rettet uavhengig av hverandre.

Dette nettstedet har først og fremst som mål å hjelpe deg med forberedelsene til den skriftlige delen (Skriftlig test). 

Innhold på den skriftlige delen av Bergenstesten:

Første Del 2,5 timer

Delprøve 1 Leseforståelse

3 tekster med åpne, korte spørsmål og flervalgspørsmål. -1 time

Delprøve 2 Lytteforståelse

25 svært korte samtaler eller meldinger med flervalgsspørsmål

Delprøve 3 Referat

Kandidatene må skrive et referat etter å ha hørt et intervju - 45 min

Pause 30 minutt

Andre Del 2,5 timer

Delprøve 5 Skriftlig Produksjon

Kandidatene må skrive et essay ved å velge ett av to emner - 2 timer

Eksamen tar ca. 6 timer, og det er en papirbasert eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt.

For å bestå eksamen må man klare (få Bestått) på alle fem øvelser som tilsvarer B2 nivå i det Felles Europeiske Rammeverket for Språk. For å få C1 nivå (Godt Bestått) må man klare over B2 nivå på tre av fem oppgaver. Hvis en kandidat får under B2 nivå vil han / hun ikke bestå eksamen (Ikke bestått).

For å prøve vår demo, trykk her.

 

Sesong 2020 av Bergenstesten er ferdig, men du kan fortsatt forberede deg til Bergenstesten som kommer i 2021 som avholdes 16.01.2021*.

*Husk å sjekke datoene på Folkeuniversitet sin nettside. Det er Folkeuniversitet som organiserer Bergenstesten. Eksamenssteder og påmeldingsfrister er også tilgjengelig på Folkeuniversitet sin nettside.

 

Lykke til med øvingen!
Hilsen teamet fra bergenstest.no og bergenstest.com!

28.10.2020

 

Referanser:

¹ https://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-krav-til-autorisasjon-for-helsepersonell-med-utdanning-fra-utenfor-eueos
² https://tidsskriftet.no/2017/05/sprakspalten/lave-sprakkrav-til-leger-fra-utlandet