Velkommen til Norges største database for deg som skal øve til Bergenstesten eller ta eksamen i nivå B2-C1.

Demo finner du her!

 

 

Delprøve 1 Første Tekst

Delprøve 1 Første Tekst tester din evne til å forstå skriftlig informasjon og inneholder flervalgsoppgaver. Du må fylle ut de manglende ordene i teksten slik at de er riktige både i forhold til grammatikk og innhold.

Delprøve 1 Andre og Tredje Tekst

Delprøve 1 Andre og Tredje Tekst tester også din evne til å forstå tekst. Her skal du lese en tekst og deretter svare på 7 spørsmål. Det er viktig å svare kort og konkret.

Delprøve 2 Lytteforståelse

Delprøve 2 Lytteforståelse tester din evne til å forstå muntlig informasjon. Øvelsen inneholder 25 samtaler og meldinger med flervalgsoppgaver. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Delprøve 3 Referat av et intervju

Delprøve 3 Referat av et intervju tester din evne til å forstå et intervju. Du får høre et intervju to ganger og du må skrive et referat i løpet av 45 minutter. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Delprøve 4 Grammatikk, ord og uttrykk

I denne delen vil du bli testet innenfor forskjellige deler av grammatikk og spesielle uttrykk. Du vil totalt finne 330 forskjellige oppgaver innenfor grammatikk og ordforråd. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Delprøve 5 Skriftlig produksjon

Her kan du velge en av to forskjellige emner. Du får to timer til å skrive et sammenhengende essay på rundt 350 ord basert på emnet du velger.