Delprøve 1 Andre Tekst

Oppgave 1

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Oppgave 2

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Oppgave 3

Gull, Diamant og Platina

Oppgave 4

Gull, Diamant og Platina

Oppgave 5

Gull, Diamant og Platina

Oppgave 6

Diamant og Platina

Oppgave 7

Diamant og Platina

Oppgave 8

Diamant og Platina

Oppgave 9

Diamant og Platina

Oppgave 10

Diamant og Platina

Oppgave 11

Diamant og Platina

Delprøve 1 Tredje Tekst

Oppgave 1

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Oppgave 2

Sølv, Gull, Diamant og Platina

Oppgave 3

Gull, Diamant og Platina

Oppgave 4

Gull, Diamant og Platina

Oppgave 5

Gull, Diamant og Platina

Oppgave 6

Diamant og Platina

Oppgave 7

Diamant og Platina

Oppgave 8

Diamant og Platina

Oppgave 9

Diamant og Platina

Oppgave 10

Diamant og Platina

Oppgave 11

Diamant og Platina