Lytteøvelser Type 2 - Intervju 2 - Eksempelsvar

I dette intervjuet forteller Martin hva en økonom kan gjøre. Det er veldig mange ulike oppgaver, som for eksempel å føre regnskap, lage budsjett og kjøpe aksjer. Han snakker om ulike måter man kan bli økonom på. Man kan enten studere til siviløkonom, som tar fem år på universitetet, eller ta en treårig grad.

Som økonom kan Martin gjøre mange forskjellige typer arbeidsoppgaver, og han kan jobbe hos forskjellige bedrifter. Alle bedrifter har i noen grad behov for en økonom. Det er veldig vanlig å begynne å jobbe i en finansiell institusjon, som for eksempel en bank.

Martin jobber med økonomisk kriminalitet. Det betyr at de prøver å gjøre det vanskelig for de som har onde hensikter med å bruke banken Martin jobber hos, de som vil bruke den til å gjennomføre kriminelle handlinger. Denne typen jobb finnes over hele verden – Asia, Europa, USA og Afrika – men er mer utbredt i USA og Europa.

Som økonom har man mange ulike arbeidsoppgaver og kan skifte bransje lett. Martin liker at det er variasjon og ulike utfordringer.

Martin sier at arbeidsdagen til en økonom er veldig forskjellig fra økonom til økonom. Arbeidsdagene kan bli veldig lange, og det kan bli slitsomt dersom dette skjer hver dag. Finansiell næring kan være stressende å jobbe med, med store krav til resultater, men det går fint for Martin sin del.

Martin forteller oss hvordan oljeprisen fungerer. Alle typer varer er avhengige av en tilbudsside og en etterspørselsside. Tilbudssiden indikerer hvor mye som er tilgjengelig for kjøp, og etterspørselssiden forteller hvem som vil kjøpe oljen. I USA har man funnet en mer kostnadseffektiv måte å produsere olje på. Landene i Midtøsten har også begynt å produsere mer olje. Man kan si at det kanskje finnes mer olje på markedet enn det finnes kjøpere, og da går prisene ned. Ser man for seg at et land som kun produserer olje, hadde sluttet å produsere olje, så kan de skru opp prisene. Dette kalles monopol.

Martin gir oss noen råd om hvordan man kan bli økonom. For å bli økonom må man være glad i å jobbe med analyse. I tillegg er det viktig å være resultatorientert.

Martin kommer sannsynligvis til å fortsette å arbeide innenfor økonomisk kriminalitet i fremtiden.