Lytteøvelser Type 2 - Intervju 4 - Eksempelsvar

Lars er både investor og entreprenør. Bakgrunnen hans er at han tidlig startet med å produsere vinmadrasser. Prosjektet ble påbegynt i 2002 og var ferdig i 2006. Så har han funnet opp en nakkevarmer, et belte og votter. I tillegg har han laget noen tippesystemer.

Lars mener at tålmodighet er aller viktigst for en som ønsker å starte en egen bedrift. Vilje og engasjement er også viktig og etter hvert nettverk og kapital. Troen på produktet og testing er også viktig.

Lars sitter i styret i EQ Timing, som brukes til tidtaking i idrett. Bedriften er etablert i Finland, Estland og Norge. Styrets overordnede ansvar er å sørge for at bedriften følger lover og regler, har tilstrekkelig kapital og driver lønnsomt. De må komme med ideer, stille kritiske spørsmål og følge opp daglig leder. Det er også viktig å skaffe kapital dersom bedriften trenger dette.

Lars liker kombinasjonen av å være investor og entreprenør. Det å gå inn som investor og i tillegg ha litt kontroll er bra. Han investerer i et firma som heter ATEA, men har ikke så mye kontroll. Han stoler derimot på dem som styrer bedriften, men han mener at det er bra å ha en fot innenfor bedriften.

Lars forteller at det er viktig at tidsbruk er avklart med familie, kjæreste og venner, da dette kan skape problemer i fremtiden. Det er viktig at man ikke gir seg halvveis ut i løpet fordi tidsbruken ble et problem. Det er også veldig viktig å ha et godt team som har troen, da det kommer til å bli motgang.

Den verste tiden i oppstarten er mye kostnader når man starter et aksjeselskap (AS) og en nettbutikk, samtidig som man skal selge produktet, ifølge Lars. Kostnadene øker og overgår inntektene, og man får ikke nok «cashflow». Det er viktig å komme seg over dette punktet og stå på videre. Lars synes at det er viktig å ikke være for sliten. I tillegg synes han at en mindre bit av en stor kake er bedre enn en stor bit av en mindre kake. Samtalepartnere er også veldig viktige når det gjelder å gi og motta støtte.