Lytteøvelser Type 2 - Intervju 5 - Eksempelsvar

Vi hører på et intervju med Åge, som er kommunalsjef.

Åge forteller oss hva en kommune er. En kommune er en del av et land. Et land er en stat. Norge eller den norske staten er delt inn i fylker som er delt inn i kommuner. Kommunene har til noen grad selvstendighet. Fylker bestemmes på fylkesnivå, mens staten bestemmes på statsnivå. Hvert organisasjonsnivå har et eget styre som er folkevalgt.

Åge sier at det var en tilfeldighet at han ble kommunalsjef. Han jobbet i Oslo, men familien bodde i Grimstad, og han måtte reise 30 mil hver helg. Han bestemte seg for å bo sammen med familien sin. Da begynte han å lete etter jobb nærmere kona og barna sine. Han søkte på mange ulike stillinger, og en av stillingene var som kommunalsjef i teknisk sektor i Grimstad, som Åge fikk.

Åge forteller om arbeidsoppgavene til en kommunalsjef. Først og fremst er en kommunalsjef en leder. På administrativt nivå er det tre kommunalsjefer i Grimstad: helse og sosial, kultur og utvekst og teknisk sektor. Han hadde ansvaret for alt som kommunen eide, alt som dreide seg om bygg og anlegg, alt som ligger over bakken, og alt som ligger under bakken, som for eksempel rør, vann og avløp. Kommunen er gjennomhullet med rør: Vann som kommer inn, og avløp som går ut. Åge hadde også ansvar for alt som hadde med bygg og plansaker, planlegging av byggesaker og utbygging av hus, siden dette trenger godkjenning fra kommunen. Det samme gjelder dersom man ønsker å bygge hus eller å utvide eiendommen. I tillegg hadde han ansvar for brann- og feiertjenester, som er den akutte avdelingen i kommunen. Alle disse områdene hadde ledere, og Åge var lederen til disse lederne. I tillegg var hans oppgave å tale deres sak for å få bevilgninger.

Åge synes at for å bli en god kommunalsjef må man være flink til å snakke med og forstå mennesker. Han skal være en leder og ha evne til å inspirere medarbeiderne til å gjøre jobben sin ved å skape et godt arbeidsmiljø. I tillegg må man være flink til å tåle kritikk, fordi som leder må man stå til ansvar hvis noen galt har skjedd, selv om man har aldri hørt om det før.

For å bli kommunalsjef kreves det at man har innsikt i norske kommuner og offentlig drift, forteller Åge. Man bør ha noe erfaring som leder tidligere. Da må man søke på en stilling. Det er ingen krav til spesiell utdannelse. Åges utdannelse er litt uvanlig for stillingen, siden han er utdannet prest. Han hadde derimot erfaring fra å ha sittet i et kommunestyre.

Åge var veldig fornøyd med lønnen sin som kommunalsjef, siden han tjener ganske godt. Han likte også kontakten med mange mennesker og det å hjelpe andre mennesker. Man får også et godt innsyn i hvordan et lokalt miljø og en by fungerer, og i tillegg en forståelse for hvorfor man ikke bare kan bygge på sitt hus. Et eksempel er noen som ønsker å bygge en terrasse helt ned til sjøen. Dersom en får lov til dette, må alle andre få lov til å gjøre det også. Da blir det til slutt ingen som kan få tilgang til sjøen, da alle har bygget ut private terrasser.