Lytteøvelser Type 2 - Intervju 6 - Eksempelsvar

Petter jobber som systemingeniør. En systemingeniør bringer systemet sammen og jobber tverrfaglig med andre ingeniørdisipliner med å lage et system.

Et eksempel på dette er en bil. Bilen har fire hjul som er satt sammen av et dempesystem som er festet til en drivaksel som igjen er festet til en motor. Alle delene i en bil har forskjellige spesialister som har laget delene, som for eksempel motoren og dempesystemet. En systemingeniør bringer systemet sammen fra utvikling til et helhetlig system der man blant annet gjennomfører testing og ferdigstillelse.

Petter forteller at for å bli en systemingeniør må man først og fremst ha en ingeniørgrad, som kan være en bachelorgrad som tar tre år, eller en mastergrad som tar fem år. Man kan velge mellom å ha elektrisk, mekanisk eller IT-bakgrunn.

En systemingeniør er, i motsetning til for eksempel ingeniører innenfor olje, uavhengig av en spesifikk industri. En systemingeniør trenger kun et system. Det kan være et bil-, et fly- eller et spesifikt oljesystem. Et annet eksempel er togsystemet. Alt vi ser rundt oss, er basert på systemer, ifølge Petter. I husene våre kan man se flere forskjellige typer systemer. Man kan jobbe med nesten hva som helst, man trenger kun et system. Tittelen systemingeniør kommer fra NASA, da de trengte å ha veldig god kontroll på sitt system, som var raketter. Disiplinen har deretter gått over til luftforsvaret i USA og deretter inn i industrien.

Petter forteller at INCOSE er den internasjonale foreningen for systemingeniører og kontrollerer den internasjonale standarden for systemingeniørfeltet. De setter standarden for hvordan systemingeniørdisiplinen skal være. De som skal bli offisielle systemingeniører, må ta en INCOSE-eksamen som er basert på systemingeniørstandarden, og eksamenen er kun 120 spørsmål som skal besvares over to timer.

Petter har mekanisk bakgrunn og ledelsesbakgrunn med en businessdel. Deretter gikk han videre innenfor systemingeniørfeltet.

Man er avhengig av andre og spesialistene som lager hver del av systemet, som for eksempel motoren og dempesystemet. Under testing er man for eksempel avhengig av disse spesialistene for å utbedre og rette eventuelle feil slik at man får progresjon og ikke stopper opp. En systemingeniør kan redegjøre for hva de har testet, hva som er feil, og komme med forslag, men spesialistene skal ta avgjørelsene. Systemingeniørene kan ikke ta avgjørelser uten spesialistene.

Dersom man ønsker å bli systemingeniør, er det best å dra til Trondheim for å studere ved NTNU. NTNU har et veldig godt samarbeid med SINTEF og INCOSE. Der får man testet seg selv i hvordan det er å være systemingeniør, på et laboratorium der man for eksempel kan lage en liten fabrikk eller en robot.