Skriftlig produksjon - Sett 1, Emne 1 - Eksempelsvar

Bør Norge fjerne de forskjellige dialektene?

I dagens samfunn er mange opptatt av at Norge bør fjerne de forskjellige dialektene. Media skriver ofte om positive og negative sider ved å ha forskjellige dialekter her i landet. I dag er det slik at Norge har to skriftlige språknormer, bokmål og nynorsk.  

Folk i Norge snakker forskjellige dialekter. Nesten hver by i Norge har sin egen dialekt som kan være forskjellig fra andre områder i landet. Dialektene har stort sett betydelige forskjeller når det gjelder uttale, ordforråd og syntaks.

Et argument mange bruker for å fjerne de ulike dialektene i Norge er at det kan være en trygghet til den skriftlige delen av  språket. Dette er fordi dialektene kan påvirke negativt på det norske skriftlige språket. Dette skyldes at den norske skriftlige formen  har endret seg og har fått mange nye ord som har kommet gjennom dialektene med tiden. Så det kan være bra å bruke de skriftlige språkene i den muntlige formen også.

Et annet argument mange bruker for  å fjerne de forskjellige dialektene er at det kan bli lettere å lære det norske språket for de som har utenlandsk bakgrunn. Norge er et flerkulturelt land der det bor en del innvandrere som har vanskelighet med å snakke og forstå norsk med de forskjellige dialektene. Dette bidrar til dårlige konsekvenser til innvandrere når det gjelder integrering, å finne jobb, kommunisere med nordmenn og å bli en del av samfunnet.

En negativ side ved å fjerne de forskjellige dialektene i Norge, kan være at dette er en tradisjon i Norge. Det er folk som har vokst opp med forskjellige dialekter og hver enkelte kan være stolt av sin dialekt som et kjennetegn til det stedet som han/hun kommer fra. Det dreier seg om identiteten til mange folk.

I tillegg, kan det være vanskelig og slitsomt for mange nordmenn å snakke bare bokmål eller nynorsk. Det kan være svært vanskelig i stor grad for eldre som har brukt dialekten sin hele sitt liv. Man lærer å snakke før man lærer å skrive når man vokser opp. Det betyr at man som regel lærer dialekten først.

Som denne teksten har vist, er det mange ulike meninger om å fjerne de forskjellige dialektene i Norge. Etter min mening er det positivt å ikke ha forskjellige dialekter her til lands fordi jeg som innvandrer bor i Norge er det lettere for meg og kanskje for de fleste innvandrere å lære språket uten de forskjellige dialektene.