Skriftlig produksjon - Sett 10, Emne 1 - Eksempelsvar

Bør man bli medlem av en fagorganisasjon?

Fagforeninger forener folk med samme yrke eller bransje og tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningers arbeid har som mål å styrke medlemmenes rettigheter og å skaffe gode arbeidsvilkår. Vanligvis betaler man en liten avgift for å bli medlem i en fagforening, men det er mange fordeler med å bli medlem. For eksempel bedre lønnsvilkår og juridisk hjelp hvis det skulle bli konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

På den ene siden er det ikke helt nødvendig å bli medlem i en fagorganisasjon. Man må betale fagforeningskontingent, og det koster cirka 500 kroner hver måned, og man får ikke så mye ut av det hvis det ikke blir noe uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Man betaler mer enn hva man får.

På den andre siden er det mange fordeler med å melde seg inn i en fagforening.

For det første får man faglig påfyll. Man får tilgang til faglig informasjon, noe som kan være veldig positivt og nyttig for karrieren. Ønsker man aktiv utvikling i yrket sitt, er det å bli medlem en måte å gå videre på.

For det andre er det mange muligheter for bedre arbeidsvilkår, særlig ved lønnsforhandlinger. Man får årlig oppgjør, og i tillegg får man gode forsikringsavtaler og muligheter for juridisk bistand i konflikter. Som medlem av en fagforening blir man en del av et faglig fellesskap. Det er en god måte å møte kolleger og å bygge et nettverk på. Man får også gode medlemsrabatter til blant annet banktjenester og forsikring.

Etter min mening er det en god ide at man melder seg inn i en fagorganisasjon. Det er bedre at man har støtte og kontakt med kolleger utenfor arbeidsplassen sin. Hvis det blir konflikt mellom arbeidsgiver og deg, er det en backup-plan å få gratis eller billig juridisk bistand fra spesialister i arbeidsrett, som kjenner arbeidsmiljøet godt.

Til slutt mener jeg at man bør bli medlem i en fagforening. Folk er sterkere sammen enn når de står alene. Fordelene er større enn ulempene, og det er en slags forsikring hvis noe skulle skje.