Skriftlig produksjon - Sett 10, Emne 1 - Eksempelsvar

Bør man bli medlem av en fagorganisasjon?

Fagforeninger forener folk med samme yrke eller bransje og tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningersarbeid har som mål å styrke medlemmenes rettigheter og å skaffe  gode arbeidsvilkår. Vanligvis betaler man en liten avgift for å bli medlem i en fagforening, men det er mange fordeler med å bli medlem. For eksempel bedre lønnsvilkår, juridisk hjelp hvis det skulle bli konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

På den ene side, er det ikke helt nødvendig med å bli medlem i en fagorganisasjon. Man må betale fagforeningskontingent og det koster cirka 500 kr hver måned og man får ikke så mye ut av det hvis det ikke blir  noe uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Man betaler mer enn hva en får.

På den andre side, er det mange fordeler med å melde seg inn i en fagforening.

For det første, er det faglig påfyll. Man får tilgang til faglig informasjon, noe som kan være veldig positivt og nyttig for karrieren. Ønsker man aktiv utvikling i yrket sitt, er det å bli medlem en måte å gå videre.

For det andre, er det mange muligheter for bedre arbeidsvilkår, særlig ved lønnsforhandlinger. Årlig oppgjør i tillegg, får man gode forsikringsavtaler, muligheter til juridisk bistand i konflikter. Som medlem av en fagforening, blir man en del av et faglig felleskap. Det er en god måte å møte kolleger og å bygge et nettverk. Man får også gode medlemsrabatter til blant annet banktjenester og forsikring.

Etter min mening, er det en god ide at man melder seg inn i en fagorganisasjon. Det er bedre at man har støtte og kontakt med kolleger utenfor arbeidsplassen sin. Hvis det blir konflikt mellom arbeidsgiver og deg, er det en back-up plan med å få gratis eller billig juridisk bistand fra spesialister i arbeidsrett og som kjenner arbeidsmiljøet godt.

Til slutt, mener jeg at man bør bli medlem i en fagforening. Sammen er folk sterkere enn å stå alene. Fordelene er større enn ulempene, og det er en slags forsikring hvis noe skulle skje.