Skriftlig produksjon - Sett 10, Emne 2 - Eksempelsvar

Bør barnet involvere foreldrene sine når han/hun velger yrke?

Et av de mest vanlige spørsmålene vi får som barn, er: Hva vil du bli når du blir stor? Svaret er alt fra politimann og super-kvinne til lege eller brannbil-sjåfør. Vi har en tendens til å bytte på svaret etter hvert som vi vokser opp, men hva er det som gjør at vi velger et eller annet yrke? Bør vi stole på vår egen magefølelse, eller bør vi involvere foreldrene våre? 

Det er ikke lett å velge yrke. Det er viktig å tenke på hva man er interessert i, og hvilken retning eller hvilket fag man kunne tenke seg å studere. Man må også finne ut hva som passer best for seg selv.

Hvis foreldrene er veldig involverte, kan det fort være at barna velger noe de ikke har interesse for eller de ikke liker. Dette skjer ofte i familier hvor barna følger samme karriere som foreldrene sine. Det kan for eksempel være en familiebedrift der det er forventet at barnet skal bli ledet av et familiemedlem. Barna kan føle at de er nødt til å jobbe i familiebedriften. Det er fort å tenke at det ikke finnes andre muligheter. Senere i livet kan det føre til skuffelse og frustrasjon, da det er for sent for å velge et nytt yrke og ta et nytt karrierevalg.

På den andre siden, hvis barna ikke involverer foreldrene sine, har de kanskje en mindre forståelse for hva de forskjellige yrkene innebærer. De kan selvfølgelig få informasjon fra skolen eller andre barn, men det er foreldrene som kjenner barna best. Foreldrene kan være veldig gode veiledere og ha lang og unik erfaring som barnet kan stole på. Foreldrene ønsker seg det beste for barna sine, så de vil være en veldig dedikert og ærlig støtte.

Jeg synes at det ikke er riktig at barn tvinges til å velge et eller annet yrke. De bør ha flere valgmuligheter. Det er foreldrene som kan sørge for at de kan velge fritt. Foreldrene bør involveres slik at barnet kan forstå hvilke muligheter som finnes der ute, hva som passer best for dem, og hvilken fremtid de kan ha. Det er viktig å presentere alle mulighetene, men å la barna bestemme selv.

Jeg synes avslutningsvis at det må være en balanse når det gjelder hvor mye foreldrene bør involveres i yrkesvalget. Det avhenger også av barnet selv. Unge folk har forskjellige behov, og noen trenger litt mer hjelp og støtte enn andre.