Skriftlig produksjon - Sett 11, Emne 1 - Eksempelsvar

Er private helsetjenester bedre enn offentlige?

Alle mennesker bruker helsetjenester flere ganger i løpet av livet. De fleste land tilbyr offentlige og private helsetjenester. Det er viktig at det finnes lett tilgjengelig helsetjenester til mennesker når de trenger det. Helsesektoren er et av de viktigste aspektene som Staten må vurdere og prioritere. 

På den ene siden, er private helsetjenester ikke bedre enn offentlige. I noen land er det gratis å gå til lege, for eksempel i Storbritannia. Det er veldig bra fordi helseomsorg er tilgjengelig til alle mennesker som trenger det, ikke bare for dem som kan betale. Helsen er en menneskerettighet så man bør ikke betale noe for å få medisinsk hjelp. I land som USA er helsetjenester veldig dyre og uten helseforsikring er det mange som ikke får nødvendig medisinsk hjelp på grunn av at de ikke har råd til det. Så det er bedre med offentlige helsetjenester som alle kan benytte.

På den andre siden, er det mye bedre med private helsetjenester. Kort ventetid er den største fordelen med private helsetjenester fordi man sparer mye tid og bekymring. For eksempel hvis man må gå til en spesialist, er det ofte veldig lang ventetid. Det kan være noe måneder eller et halvt år. Dette er ikke bra siden det går alt for lang tid før man møter legen og da kan det oppstå helsekomplikasjoner.

Et annet aspekt er at når man betaler for private helsetjenester så benyttes mye mer moderne medisinsk teknisk utstyr og man møter bedre kvalifiserte leger med mye erfaring. Ofte velger leger å åpne egne private klinikker etter flere år så da føler man seg veldig trygg.

Etter min mening er private helsetjenester overlegen. Når man har et helseproblem er det veldig viktig å løse problemet så fort som mulig i stedet for å utsette det. Det er enklere å forebygge et problem enn å behandle det. Jo lenger man venter, jo desto større komplikasjoner og konsekvenser kan det innebære for helsen.

Til slutt, er helsetjenester ordninger som er veldig viktig for samfunnet. Private helsetjenester er bedre når det gjelder ventetid, mens offentlig tjenester koster mindre og derfor tilgjengelig for flere mennesker.