Skriftlig produksjon - Sett 2, Emne 1 - Eksempelsvar

Er den norske alkoholloven for streng?

Den norske alkoholloven begrenser bruk av alkohol, noe som fører til et tryggere miljø, lavere misbruk av alkohol, mindre vold, mindre bruk av alkohol ved kjøring av kjøretøy, mindre bruk av alkohol blant ungdommer under 18 år og mindre bruk av sterk alkohol blant ungdommer under 20 år. Man må ha fylt 18 år for å kjøpe øl, vin og andre produkter med alkoholstyrke under 22 volumprosent. Når det gjelder kjøp av brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 volumprosent eller mer, må man ha fylt 20 år. 

En av de største ulempene med den strenge alkoholloven er at det sosiale livet blir påvirket, noe som har sammenheng med bruk av alkohol. For eksempel: høy pris på alkohol og reduserte åpningstider (stengetid klokken 3 om natten sammenlignet med andre land der det er åpent til morgenen).

Folk har ikke lyst til å gå ut når prisene er så høye. De vil gjerne tilbringe mer av kvelden hjemme med drikke de har kjøpt på Vinmonopolet. Flere drar til utesteder rundt klokken 23–24 etter å ha drukket på vorspiel. Da er det ikke mange timer igjen som man kan bruke på å møte noen eller å få kontakt med noen. Det er ikke lett å oppleve noe sosialt liv med så høye priser på så kort tid. 

Det er flere fordeler med den norske alkoholloven. Først og fremst fører høye priser på alkohol til at færre folk kjøper alkoholholdige drikkevarer. Alkohol er ikke sunt og kan forårsake helseproblemer for dem som konsumerer alkohol i store mengder. Mindre alkoholkonsum betyr færre sykdommer som levercirrhose og alkoholisme.

Når man drikker alkohol, er man mye mer utsatt for impulsivitet. Hvis man har konsumert store mengder alkohol, er det mer sannsynlig at man tar dårlige avgjørelser, som å kjøre bil mens man er full. Man kan oppføre seg ufint og si ting som en ikke mener eller ønsker på grunn av redusert selvkontroll.

Den norske alkoholloven har sine ulemper og fordeler, men jeg føler meg mye tryggere i et land som har en streng alkohollov. Etter min mening er mindre bruk av alkohol bedre for samfunnet. Den norske alkoholloven er ikke utdatert og gammel. Den er fortsatt aktuell, for vi vet mye mer i dag om effekten alkohol har på helsen, familien og samfunnet, og vi er mye mer bevisste på de gode grunnene for å begrense bruken.

Konklusjonen er at den norske alkoholloven er en god ordning når det gjelder å begrense alkoholbruk. Den bidrar til et sunnere og tryggere samfunn.