Skriftlig produksjon - Sett 2, Emne 2 - Eksempelsvar

Er det nyttig å bruke sosiale medier?

Sosiale medier får større og større betydning for samfunnet. Nærmere 2,1 milliarder av totalt 7 milliarder mennesker har en brukerkonto på sosiale medier, og 7 av 10 internettbrukere er aktive på sosiale medier. Facebook er det mest vanlige sosiale mediet, både i Norge og internasjonalt, men også Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat er mye brukt.

Verden forandrer seg fort, og de som ikke henger med på utviklingen, blir hengende etter. Sosiale medier har også begynt å bli brukt mer og mer av forskjellige bedrifter som en del av sine strategier. For noen år siden eksisterte ikke ord som «blogger» eller «influenser». Nå er det nesten ingen bedrift innen varehandel som ikke er aktiv på sosiale medier eller ikke tar i bruk bloggere som en del av sin markedsføring. Bloggere som er veldig populære, tar seg godt betalt for å markedsføre forskjellige produkter. Det er nyttig for alle bedrifter å markedsføre sine aktiviteter på sosiale medier hvis de vil ha økt salg, og dersom de ønsker at så mange som mulig skal delta. «Millenials» bruker en stor del av tiden sin på sosiale medier. Da er det nyttig at de bedriftene som har produkter for denne delen av befolkningen, bruker sosiale medier aktivt.

Et annet aspekt er at sosiale medier gjør det mulig å holde kontakten med familie og venner når man bor langt unna hverandre. Man kan se hverandre på plattformer som Messenger og Skype, noe som man ikke kan gjøre når man ringer. Den største fordelen med det er at det er helt gratis.

På den andre siden er det mange som frykter bruken av sosiale medier. Det finnes algoritmer som fanger opp oppførselen din online og kan justere hva en får og ser av reklame på internett. Akkurat det kan være skremmende, og det er mange som synes at befolkningen kan bli manipulert gjennom sosiale medier.

En annen grunn til at sosiale medier ikke er bra, er at nye studier har vist at det er flere som blir rammet av depresjon, psykiske lidelser og ensomhet som en bivirkning av bruken av sosiale medier. En legger ut de beste opplevelsene på sosiale plattformer, og ofte ser det ut som om livet bare er gode hendelser og positive erfaringer. Man begynner å sammenligne livet sitt med de beste aspektene av livet til andre, noe som fører til at man blir ulykkelig og deprimert.

Jeg synes at det er nyttig å bruke sosiale medier. Etter at jeg flyttet til Norge, mistet jeg kontakten med noen barndomsvenner, men på grunn av Facebook kan jeg fortsatt opprettholde kontakten med dem. Det er viktig og nyttig for meg å være oppdatert på det som skjer i livene deres.

For å konkludere: Jeg synes at det er nyttig å bruke sosiale medier. Det er veldig relevant for bedrifter å bruke sosiale medier. For enkeltpersoner er det derimot flere bekymringer som fortsatt bør diskuteres på et høyere politisk nivå.