Skriftlig produksjon - Sett 2, Emne 2 - Eksempelsvar

Er det nyttig å bruke sosiale medier?

Sosiale medier får større og større betydning for samfunnet. Nærmere 2,1 milliarder av totalt 7 milliarder mennesker har brukerkonto på sosiale medier og 7 av 10 internettbrukere er aktiv på sosiale medier. Facebook er det mest vanlige sosiale mediet, både i Norge og internasjonalt, men også Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat er mye brukt.

Verden forandrer seg fort og de som ikke henger med på utviklingen, blir hengende etter. Sosiale medier har også begynt å bli brukt mer og mer av forskjellige bedrifter som en del av sine strategier. For noen år siden eksisterte ikke ord som «blogger» eller «influenser». Nå er det nesten ingen bedrift innen varehandel som ikke er aktiv på sosiale medier eller tar i bruk av bloggere som en del av sin markedsføring. Bloggere som er veldig populære tar seg godt betalt for å markedsføre forskjellige produkter. Det er nyttig for alle bedrifter å markedsføre sine aktiviteter på sosiale medier hvis de vil ha økt salg, og dersom de ønsker at så mange som mulig skal delta. «Millennial’s» bruker en stor del av tiden sin på sosiale medier. Da er det nyttig at de bedriftene som har produkter for denne delen av befolkningen, bruker aktivt sosiale medier.

Et annet aspekt er at sosiale medier gjør det mulig å holde kontakten med familie og venner når man bor langt unna hverandre. Man kan se hverandre på plattformer som Messenger og Skype, noe som man kan ikke gjøre når man ringer. Den største fordelen med det er at det er helt gratis.

På den andre siden, er det mange som frykter bruken av sosiale medier. Det finnes algoritmer som fanger opp din oppførsel online og kan justere innhold på hva en får og ser av reklame på internett. Akkurat det kan være skremmende og der er mange som synes at befolkningen kan være manipulert gjennom sosiale medier.

En annen grunn for at sosiale medier ikke er bra, er at nye studier har vist at det er flere som blir rammet av depresjon, psykotiske lidelser og ensomhet som en bivirkning av sosiale medier. En legger de beste opplevelser på sosiale plattformer og ofte ser ut som livet er bare gode hendelser og positive erfaringer. Man begynner å sammenligne livet sitt med de beste aspektene av livet til andre som fører til at man blir ulykkelig og deprimert.

Jeg synes at det er nyttig å bruke sosiale medier. Jeg hadde mistet kontakten med noen barndomsvenner siden jeg flyttet til Norge, men på grunn av Facebook kan jeg fortsatt opprettholde kontakt med dem. Det er viktig og nyttig for meg å være oppdatert med det som skjer i livene deres.

Til å konkludere med, synes jeg at det er nyttig å bruke sosiale medier. Det er veldig relevant for bedrifter å bruke sosiale medier. For enkeltpersoner er det derimot flere bekymringer som fortsatt bør diskuteres på et høyere politisk nivå.