Skriftlig produksjon - Sett 3, Emne 1 - Eksempelsvar

Bør alle ansatte på det samme arbeidsstedet få lik lønn?

Likestilling er et veldig viktig aspekt på en arbeidsplass og hovedsakelig i samfunnet. Likestilling på arbeidsplassen betyr at en mann og en kvinne blir betalt det samme for de samme arbeidsoppgaver. Det er ofte menn som har høyere lønn enn kvinner, og det har vært et mye diskutert tema i den senere tid. Det er derimot en myte at bare kvinner kan bli diskriminert når det gjelder lønn på arbeidsstedet. 

På den ene siden, bør to personer uansett kjønn få lik lønn hvis de jobber med de samme oppgavene. Lønnen bør justeres også i henhold til hva som er gjennomsnittlig lønn for denne stillingen i henhold til hvor mange år erfaring man har og fullført utdanning (Bachelor eller Mastergrad). Flere forskjellige aspekter bør tas hensyn til, men uansett om det er kjønns-, rase- eller alderforskjell, hvis de oppgavene er de samme, bør det betales lik lønn.

For at alle skal ha det rettferdig, bør det ikke være noe lønnsforskjell hvis en kommer fra en familie som har professionelle forbindelser i bedriften. Dette er viktig for å unngå klasseskille.

På den andre siden, hvis det er forskjell mellom to personers innsats, erfaring og dedikasjon til yrket, er det ikke rett at de får samme lønn. Hvis et menneske investerer mer tid og innsats i karrieren sin, er det rett at de får høyere lønn.

Hvis man ikke blir stimulert til å utvikle seg i yrket sitt med å få ekstra penger, er det ingen som kommer til å jobbe mer enn det som er minimalt nødvendig. I tillegg, kommer ingen til å bruke tid til å utvikle profesjonelle evner og egenskaper. Derfor må ekstra innsats og hardt arbeid bli belønnet.

Jeg synes at det må være veldig urettferdig og stressende å tjene mindre penger enn folk som har samme oppgaver som en. Det påvirker en og fører til et dårlig arbeidsmiljø. Derfor bør alle få lik lønn i henhold til hva som er gjennomsnittlig for yrket i landet. Skulle en jobbe veldig hardt og viser dedikasjon, bør de stige i gradene i jobben sin med å få en høyere lønn og seniorstilling.

Alle bør ta ansvar når det gjelder likestilling. Det er flere faktorer som kan påvirke hvor mye man får utbetalt fra jobben sin, så det er viktig med en grundig vurdering av de ulike aspekter.