Skriftlig produksjon - Sett 3, Emne 2 - Eksempelsvar

Har foreldre den viktigste rollen i barneoppdragelsen?

Å oppdra et barn er ikke lett. Man må føle seg klar for å etablere egen familie, men ofte er det ikke mulig å planlegge når barna bør komme. Barneoppdragelsen kan se litt komplisert og skummel ut, men det er mange bøker og kurs som kan tilby støtte for foreldrene. Det er flere bidragsytere som har en viktig rolle i barneoppdragelsen, som foreldre, lærere, venner og det sosiale miljøet en lever i.  

På den ene siden er det foreldrene som har hovedansvaret i barneoppdragelsen. Barnet lever de første årene hovedsakelig med sine foreldre, og selv om barna ofte ikke husker mye fra disse årene, er det mye de lærer seg og som påvirker utviklingen videre. Små barn føler når det er familieproblemer og foreldrene krangler mye. Forskning viser at barn som har vært vitne til dette tidlig i livet sitt, ofte vokser opp med angst og lav selvtillit. Andre mener at barn påtar seg skylden når foreldrene krangler. På samme måte som barn oppfatter kjærlighet, føler de det også når situasjonen er anspent.

På den andre siden lærer barn mye utenfor hjemmet: Blant annet er skolen og det sosiale miljøet viktige faktorer i barneoppdragelsen. I noen land bruker foreldre mye tid på å velge en god barnehage og skole for barna sine. Rike folk velger å registrere barna sine på privatskoler, da de tror at det kommer til å påvirke deres fremtidige utvikling gjennom kvaliteten på undervisningen og et godt sosialt miljø.

Et annet poeng er at barna formes etter omgangskretsen de vokser opp i, og av vennene de har. En venns oppførsel kan ha stor betydning. Barn i skolealder kan påvirke vennene sine gjennom gruppepress, noe som kan føre til at en prøver blant annet røyking og alkohol og i verste fall rusmidler i tidlig alder.

Etter min mening har foreldrene hovedansvaret i barneoppdragelsen. De bør passe på at barnet får en god start i livet og er veloppdragne nok for de neste livsfasene. Samtidig er skolen og lærerne viktige samarbeidspartnere. Alle parter bør streve for å være gode rollemodeller. Jeg synes også at våre venner spiller en stor rolle for vår personlige utvikling. Det er viktig å velge venner med gode holdninger og med gode verdier.

Avslutningsvis ønsker jeg å si at det er flere parter som har forskjellig ansvar for at et barn blir veloppdragent. God kommunikasjon og samarbeid mellom alle parter kan sikre en lykkelig og lærerik barndom som kan være et godt grunnlag for voksenlivet.