Skriftlig produksjon - Sett 5, Emne 2 - Eksempelsvar

Bør skoleuniformer innføres i Norge slik som i England?

Uniformer er et symbol på at elevene tilhører den samme skolen. Vanligvis består uniformene av en bukse og en topp som ser bra og profesjonell ut. I mange land er uniformene en del av skolelivet og noe elevene må ha på seg. Det var Bill Clinton som oppmuntret bruken av skoleuniformer i USA i 1996. Det er bestemte farger hver skole må bruke på uniformen. I England ble uniformer først tatt i bruk da kong Henry VIII hadde makten. Britiske myndigheter gir råd til skolene om uniformene er nødvendige fordi de hjelper med disiplin, felles identitet og trygghet.  

På den ene siden er det en god ide at skoler innfører uniformer. Når barn har på seg like klær, er det mindre risiko for diskriminering på grunn av klærne. På denne måten vil man unngå at flere blir mobbet og utestengt fra skolemiljøet. I tillegg har noen foreldre ikke nok penger til å kjøpe nye og dyre klær, så barnet kan ikke ha på seg merkeklær eller det som er på mote. Når det er skoleuniform, så er alle likestilte. Da forsvinner gruppepresset. Et godt argument er man ikke kan se forskjell på dem som er rike eller fattige.

På den andre siden er det litt kjedelig å ikke stimulere til forskjeller. Mange folk tror at uniformene begrenser elevers kreativitet og identitet. Folk er ikke like, og det er bra å vise sin egen identitet og stil. Det er ikke alle som passer i samme stil og farge når det gjelder skoleuniform, og mange kan føle seg utilpasse. Forskjellige årstider krever forskjellige typer klær, og dette kan fort gjøre det mye mer komplisert og upraktisk.

I tillegg har Norge blitt et flerkulturelt samfunn, og det er kulturene som bestemmer hvordan deres barn skal kle seg. Man kan ikke bryte sin kultur og sin religion når det gjelder antrekk.

Jeg synes at skolen ikke bør innføre uniformer, for det kommer ikke til å løse mobbeproblemet. Muligens flyttes bare fokuset over på andre detaljer som sko og frisyrer dersom skoleuniform innføres. Jeg synes uniformer er restriktive, og de passer ikke for alle, da vi ikke er like.

Min konklusjon er at det er fordeler og ulemper med å innføre skoleuniformer i Norge. Det er fornuftig at man ser på hvordan denne løsningen fungerer i andre land som har skoleuniformer på plass. At skoleuniformer kommer til å bekjempe motepresset blant norske elever, har vært omdiskutert.