Skriftlig produksjon - Sett 6, Emne 1 - Eksempelsvar

Bør alle barn få barnehageplass?

Barnehage er et tilbud som man må betale for i Norge. Det er frivillig, og det finnes både kommunale og private barnehager. Barn fra 1–5 år kan gå i barnehage hvis foreldrene jobber og ikke kan passe på dem. Omtrent 80 % av alle barn går i barnehage. Foreldrene må søke plass for barnet.  

Siden 2009 har alle barn hatt rett til barnehageplass. I barnehagene må minst én person ha pedagogisk utdanning, men en ny undersøkelse har vist at én av tre ansatte i barnehagene ikke har slik utdannelse.

I barnehagene lærer barna å snakke, de leker sammen og treffer andre barn. Mange foreldre søker etter en plass i barnehage på grunn av det.

På den ene siden er det bedre når et barn går i barnehage. På denne måten kan foreldrene gå tilbake til jobben sin. Barna lærer så mange ting i barnehagen, som å snakke og å leke forskjellige spill. De treffer også andre barn, noe som er kjempeviktig. Barn føler glede når de har venner å leke med.

Jeg tror barnehageordningen er bra for barna fordi de bruker tid med andre enn foreldrene sine. Det betyr at de blir mer selvstendige. I tillegg har foreldrene en sjanse til å komme tilbake til pliktene sine og å være trygge på at barnet er i et trygt miljø. Å la barna gå i barnehagen er en veldig god ide for foreldre som må arbeide og ikke har slektninger som kan passe på barnet.

På den andre siden er det fint at man passer på barnet sitt selv, og at barnet tilbringer tiden sammen med foreldrene sine. Noen barn reagerer veldig negativt når de blir atskilt fra foreldrene, og har ikke lyst til å gå i barnehage. Det er bra hvis moren kan være hjemme med barna og lære dem alt som er viktig og nødvendig. Undersøkelser viser at slike barn er roligere og mer fornøyde senere i livet dersom dette gjøres.

Jeg gikk ikke i barnehage. Jeg var hjemme med bestefaren min som passet på meg. Han var alltid så snill. Han leste bøker for meg og lagde mat til meg. Jeg hadde et veldig godt forhold til bestefaren min. Jeg likte ikke barnehagen. Jeg tror jeg var 3–4 ganger i barnehagen, men jeg likte det ikke fordi jeg måtte sove på ettermiddagen. Derfor tror jeg ikke at det er et problem om barnet ikke går i barnehagen. Det er mulig å treffe venner på andre måter.

Det er forskjellige måter for barnet å tilbringe de første årene av livet sitt på. Det er både fordeler og ulemper med å melde barnet inn i barnehagen eller å ta vare på det hjemme. Foreldrene må bestemme seg for hva som er mulig for dem, da det er ofte økonomiske grunner som man må ta hensyn til.