Skriftlig produksjon - Sett 6, Emne 2 - Eksempelsvar

Er adopsjon et godt valg?

Adopsjon er en mulighet for foreldre som ikke kan få barn, til å ha en familie med barn. Det er også en fantastisk måte for barn som har blitt forlatt, å få en sjanse til å vokse opp med foreldre som tar vare på dem og viser dem omsorg.  

Det er omtrent 140 000 barn som blir adoptert hvert år i verden. De fleste av disse adopsjonene skjer på grunn av problemer med å få barn. Ett av tre barn blir adoptert fra foreldre som tilhører en annen rase. Når homofile par ønsker å adoptere et barn, kan det være vanskelig fordi det er ikke tillatt i alle land.

I tillegg er adopsjonsprosessen ganske komplisert, og over 50 % av barna må bo sammen med foreldrene før de blir adoptert.

Jeg tror at adopsjon er en god måte å hjelpe både foreldre og barn på når biologiske forhold gjør det umulig. De kan få anledning til å ha et bedre liv og å bli mer fornøyde. Uheldigvis blir mange barn forlatt når de er født. De trenger kjærlighet og trygghet i løpet av de første årene. Det er ikke barnets skyld at foreldrene forlater barnet, og ofte blir det et psykologisk problem senere for barnet fordi det prøver å forstå hvorfor det ble slik.

I tillegg er det mange par som ikke kan bli gravide, og drømmene blir ikke oppfylt. Det er helseproblemer som hindrer dem å få barn. Derfor er adopsjon en mulighet til å bli foreldre for dem.

Jeg tror at det er kjempeviktig å sette opp et grundig system når foreldre adopterer et barn. Det har vært mange eksempler på at folk som har adoptert et barn, ikke har vært gode folk. Det er viktig at samfunnet kan ta godt vare på barna. Hvis foreldrene mishandler barnet, må det være strenge straffer. Jeg tror at foreldrene og barnet noen ganger ikke passer sammen, og da må barneombudet finne andre foreldre til barnet.

Det er veldig mange kjendiser som velger å adoptere barn. Angelina Jolie og Brad Pitt er et eksempel på et par som har tre barn fra forskjellige land og raser. Fordi Jolie og Pitt er ganske rike skuespillere, har de muligheter å forbedre livet til disse barna.