Skriftlig produksjon - Sett 6, Emne 2 - Eksempelsvar

Er adopsjon et godt valg?

Adopsjon er et middel for foreldre som ikke kan  få barn, for å få mulighet til å ha en familie med barn. På den andre siden er  det en fantastisk måte for barn, som har blitt forlatt å få en sjanse til å vokse opp med foreldre som tar vare på  dem og viser de omsorg.  

Det er omtrent 140 000 barn som blir adoptert hvert år i verden. De fleste av disse adopsjonene skjer på grunn av problemer med å få barn. Et av tre barn blir adoptert fra foreldre som tilhører en annen rase. Når homofile par ønsker å adoptere et barn, kan det være vanskelig fordi det er ikke tillatt i alle land.

I tillegg, er adopsjonsprosessen ganske komplisert og over 50% av barna må bo sammen med foreldre før de blir adoptert.

Jeg tror at adopsjon er en god måte for å hjelpe både foreldre og barn når biologiske forhold gjør det umulig. De kan få  anledning til å ha et bedre liv og å bli mer fornøyd. Uheldigvis, blir mange barn forlatt når de er født. De trenger kjærlighet og trygghet i løpet av de første årene.  Det er ikke barnets skyld at foreldrene forlater barnet, og ofte blir det et psykologisk problem senere for barnet for å forstå hvorfor det ble slik.

I tillegg, er det mange par som ikke kan bli gravid og drømmene  blir ikke oppfylt. Det er helseproblemer som hindrer dem å få barn. Derfor er adopsjon en mulighet å bli foreldre for dem.

På den andre siden tror jeg at det er kjempeviktig å sette opp et grundig system når foreldre adopterer et barn. Det har vært mange eksempler på at folk som har adoptert et barn ikke har vært gode folk. På disse måtene er det viktig at samfunnet kan ta godt vare på barna. Hvis foreldrene mishandler barnet, må det være strenge straffer. Jeg tror at noen ganger passer ikke foreldrene og barnet sammen og barneombudet må finne andre foreldre til barnet.

Det er veldig mange kjendiser som velger å adoptere barn. Angelina Jolie og Brad Pitt er et eksempel på et par som har tre barn fra forskjellige land og raser. Fordi Jolie og Pitt er ganske rike skuespillere, har de muligheter å forbedre livet til disse barna.