Skriftlig produksjon - Sett 7, Emne 2 - Eksempelsvar

Kan penger kjøper lykke?

Penger er viktig for å leve godt. Ifølge en studie er det en svak positiv sammenheng mellom penger og lykke, noe som overrasker mange. En annen studie har vist at lykke er noe som er genetisk påvirket. Hvis man ikke er av den lykkelige typen og har vunnet i Lotto, blir man lykkelig i en kort periode, og etter det får man det samme nivået av lykke man hadde før man vant. 

På den ene siden kan penger ikke kjøpe god helse, familie, venner og kjærlighet. Disse er veldig viktige for at man blir glad og føler seg godt.

Å være lykkelig er i tillegg ikke noe som man trenger penger for. Man kan bli lykkelig på grunn av de små tingene i livet. Man kan være glad uansett om man har mye eller lite penger på bankkontoen. Det er en tankegang og en måte å leve på. Det er også en måte å se verden rundt seg på og er ikke noe som penger kan forandre.

På den andre siden er penger et middel for å skaffe seg mat, et sted å bo, trygghet og medisiner. Dette er noe som alle mennesker trenger for å dekke sine grunnleggende behov. Hvis man ikke har nok penger, blir man veldig stresset og ulykkelig.

Et annet aspekt er at hvis man har penger, har man mer frihet. Da kan man gjøre noe med livet sitt slik at man blir lykkeligere. Det kan være å reise mer eller bruke mer tid med familie og venner.

Etter min mening er penger viktig for å oppnå lykke. Hvis man trenger medisinsk behandling, så har man mulighet til å få hjelp, noe som koster mye, for eksempel kognitiv atferdsterapi. Penger betyr mer frihet og makt, og da kan man hjelpe de viktigste menneskene i livet sitt i tilfelle de er syke eller har mistet huset sitt.

Til slutt mener jeg at penger kan bidra til at man blir glad og lykkelig. Ingen får gratis mat og et sted å bo, noe som alle mennesker trenger. Penger kan gjøre at livet blir enklere, og et enklere liv bidrar til at man oppnår lykke lettere.