Skriftlig produksjon - Sett 8, Emne 1 - Eksempelsvar

Er konkurranse sunt for barn?

Konkurranse er en del av hverdagen. Det finnes konkurranse på mange nivåer og stadier av livet, og det er viktig at man klarer å håndtere det på en riktig måte. Foreldre bør lære barna sine viktige ferdigheter for å lykkes i livet. Ifølge Norges idrettsforbund er konkurranser ikke skadelig for barn, men det er viktig å ikke fokusere bare på sluttresultatet. Blir det fokus på sluttresultatet, kan det føre til lav motivasjon hos barnet.  

På den ene siden bør barn ikke bli utsatt for svært seriøse konkurranser. Barndommen er tiden da barn skal leke, lære og utforske verden. Når man blir voksen, er det mye mindre tid til å gjøre aktiviteter som man liker, da man får mye ansvar. Når det gjelder konkurranser, er barn fortsatt sårbare, så de kan ta tap ganske alvorlig. Dette kan påvirke den emosjonelle tilstanden til barnet og føre til problemer senere i voksenlivet.

På den andre siden er det viktig at barn lærer seg tidlig å håndtere konkurranser i livet. Det er sunt å innse og å forstå at det alltid er en som vinner, og en som taper. Barnet blir forberedt bedre på voksenlivet, som kan være vanskelig. Folk som er gode tapere, har det lettere i livet når de ikke får det de ønsker seg.

Et annet aspekt er at hvis man aldri utsetter barna sine for utfordrende situasjoner og alltid beskytter og skjermer dem, så blir barna helt avhengige av sine foreldre. Det er noe som er veldig farlig og usunt og kan skade et barn.

Etter min mening er balansert konkurranse sunt for barn. For eksempel idrettskonkurranser eller konkurranser i skolen. Barn som forstår og er utsatt for konkurranser, er sterkere emosjonelt og presterer bedre under press. Disse ferdighetene er en forutsetning for å lykkes senere i voksenlivet. Ofte oppnår barn mye mer i karrieren sin takket være ferdigheter som de har vært ervervet i konkurranser.

Jeg mener at konkurranser er sunt for barn, og de bør være en del av livet deres på en balansert måte. Konkurranser kan være en veldig god lærer for alle mennesker og kan styrke folk psykologisk.