Skriftlig produksjon - Sett 8, Emne 2 - Eksempelsvar

Må fengselsforhold bli strengere i Norge?

Det finnes rundt 45 fengsler i Norge. Ifølge en artikkel i Aftenposten er det mer penger investert i fengsler enn eldrehjem av den norske staten. Forfatteren mener at forholdene er mye bedre enn utenfor. Voksne menn med norsk statsborgerskap er i flertall i norske fengsler, mens over 50 prosent av varetektsfengslede kommer fra andre land enn Norge.  

På den ene siden, er det viktig at menneskerettigheter respekteres også i  norske fengsler. Selv om man har begått en kriminell handling, er det viktig at fengsler  ikke er et sted for vold og mishandling i et demokratisk land som Norge.

Et annet aspekt er at fengslene bør hjelpe og støtte de fengslede å velge en bedre måte å leve på etter de er ute. Mishandling og vold fører til mer mishandling og vold, og bør ikke bli brukt som metode for å straffe en kriminell.

På den andre siden, bør fengsler ikke være en prioritet for den norske staten. Det finnes andre viktigere områder som vi bør ha hovedfokus på – for eksempel helsevesen, utdanning og arbeidsliv. Staten bør være flinkere til å støtte eldre og syke samfunnsmedlemmer som har ikke begått en kriminell handling sammenlignet med folk som har begått forferdelige handlinger.

I tillegg, er et fengsel ikke et sted der man havner for å ha det bra. Det er en plass der man må utholde en lovlig straff og dermed oppleve konsekvensene av handlingene sine. Det er ikke det samme med å begå drap, voldtekt og drapsforsøk sammenlignet med å stjele eller skjule skatt, så en størrelse passer ikke alle. Det er ikke rett med trådløst internett og underholdning for folk som har begått forferdelig handlinger.

Etter min mening, bør fengselsforholdene bli strengere i Norge. Fokuset bør skiftes fra fengslene til eldre og syke personer som bor nesten dårligere enn de fengslede. Å bruke mer penger på folk som bidrar positivt til samfunnet og de kommende generasjonene er fornuftig da de er fremtiden for Norge.

Til slutt, mener jeg at det er andre områder av samfunnet som kommer foran enn de norske fengslene. Et fengsel er ikke noe luksussted: Det skal kun værenok til å dekke de grunnleggende behov som mat, vann, plass å sove, osv.