Skriftlig produksjon - Sett 9, Emne 1 - Eksempelsvar

Er det risikabelt å bruke Google for å få helseinformasjon?

Det finnes mye informasjon om alle mulige helseproblemer på internett, men ifølge nettsiden hvisvokser.com er en stor andel ikke særlig pålitelig. Likevel har en britisk studie funnet ut at 40 prosent av kvinner konsulterer internett for å prøve å unngå et legebesøk. Brynjulf Barexstein, som er ansvarlig sjef i Lommelegen.no, bekrefter at denne tendensen også finnes i Norge. Mye av helseinformasjonen på internett har ikke blitt evaluert eller fulgt opp. Man bør imidlertid spørre seg om det kan være risikabelt å bruke Google i stedet for legen.  

I noen tilfeller kan det være farlig å få informasjon om helsespørsmål fra Google. Av og til er den rett og slett feil, for eksempel «informasjonen» fra forskjellige antivaksinasjonsnettsider om at vaksinasjon mot meslinger eller stivkrampe ikke virker og bare gjør folk syke. Det er også uheldig om man prøver å diagnostisere seg selv ved hjelp av Google. Dette kan øke angst fordi mange av symptomene som forårsakes av alvorlige sykdommer, ikke er særlig spesifikke. Det kan derfor hende at folk blir helt overbevist om at de har en hjernesvulst eller hjertesykdom selv om de egentlig er helt friske fysisk, men sliter med angst.

I tillegg kan man tape verdifull tid når man virkelig har et alvorlig helseproblem, men prøver å behandle dette selv, kanskje etter at man har fått uprofesjonell og potensielt feil råd fra noen på et internettforum.

På den andre siden synes jeg imidlertid at det kan være ganske klokt å få helseinformasjon på internett i noen situasjoner. Gode eksempler er å finne ut tiltak som gjør at man kan bli frisk, eller om symptomene på akutte problemer som krever at man straks finner profesjonell hjelp. Dessuten kan det være nyttig å lære litt mer om en diagnose man har fått, eller snakke med andre mennesker som sliter med det samme problemet, særlig når man ikke har nok tid til å snakke med legen sin om det.

Jeg mener at det viktigste er at man går til legen om man er i tvil om det kan være noe farlig. Hvis man bruker informasjon fra internett, så bør man være litt kritisk og sjekke om internettkildene er seriøse. Et viktig kriterium er for eksempel om det henvises til faglitteratur eller har blitt skrevet av noen med medisinsk bakgrunn.

Til slutt mener jeg at det å bruke Google som en kilde til helseinformasjon kan være både nyttig og farlig. En må være kritisk og unngå å trekke for raske konklusjoner. Det er mye nyttig og korrekt faginformasjon på internett, men det finnes også en del kilder som ikke er til å stole på.