Skriftlig produksjon - Sett 9, Emne 2 - Eksempelsvar

Bør gratis universitetsutdanning beholdes i Norge?

Det finnes både private og offentlige universiteter og høgskoler i Norge. De statlige universitetene og høgskolene tilbyr gratis høyere utdanning, mens de private krever at man betaler. Men det finnes tilfeller der noen av de private høgskolene og universitetene mottar økonomiske tilskudd fra staten. Mange utenlandsstudenter kommer til Norge på grunn av gratis universitetsutdanning og fordi det er trygt å bo i Norge.  

På den ene siden er det lurt å fjerne den gratis universitetsutdanningen. Det kan være en lav avgift, men pengene som kommer som inntekt til universitetene, kan bli brukt til å forbedre universitetet, for eksempel ved å bygge idrettsarena og studentboliger. Det kan være mange flere tjenester og organisasjoner på universitetene hvis de får mer inntekt, noe som kommer til å støtte studentene i deres karrierer. Et annet eksempel på hva pengene kan brukes til, er å renovere universitetene slik at de blir moderne og godt vedlikeholdt.

På den andre siden bør man ikke betale penger for å få seg universitetsutdanning. Høyere utdanning er veldig viktig for at man skal kunne få et godt betalt yrke, og dessverre er det ikke så mange familier som kan betale mye penger til barna slik at de kan få studere på universitetet. Å få utdanning er en menneskerettighet, og det bør være forskjellige systemer for å støtte folk slik at de kan få seg utdanning.

Et annet aspekt er at det er mange steder som trenger kvalifiserte fagfolk, som for eksempel farmasøyter, leger og jordmødre. Staten og universitetene kan jobbe sammen for å støtte og oppmuntre slik at høyere utdanning blir mer tilgjengelig og det ikke er på grunn av økonomiske årsaker at det ikke er flere som velger slike yrker.

Etter min mening er det viktig at folk får universitetsutdanning og høyere utdanning som ikke er dyr. Ved å gå på universitetet starter man sitt voksenliv, og da bør man ikke bli belastet med høye avgifter helt fra starten. Det er mange unge og dyktige folk som har det veldig vanskelig på grunn av økonomiske årsaker.

Til slutt er universitetsutdanningen et av de viktigste aspektene når det gjelder karriere og profesjonell fremgang. Universiteter i land som USA tilbyr en veldig dyr utdanning som er uoppnåelig for mange amerikanske familier. Jeg tror at Norge ikke bør følge deres eksempel i dette tilfellet.