Spørsmål og svar om selve Bergenstesten

1. Hvor og når foregår den skriftlige Bergenstesten?

Det er 14 forskjellige plasser hvor den skriftlige Bergenstesten finner sted. Eksamenen kan tas tre ganger i året, vanligvis i januar, mars/april og september/ oktober. Sørg for å sjekke påmeldingsfristen og eksamensdatoene på Folkeuniversitetets nettside.

 

2. Hvor og når foregår den muntlige Bergenstesten?

Det er 6 forskjellige plasser hvor den muntlige Bergenstesten finner sted. Som med den skriftlige Bergenstesten, foregår den tre ganger i året, rundt tre uker etter den skriftlige eksamenen (vanligvis i februar, april/mai og oktober/november). Sørg for å sjekke påmeldingsfristen og eksamensdatoer på Folkeuniversitetet nettside.

 

3. Hvor melder jeg meg på for å ta Bergenstesten?

Når påmeldingen er åpen kan man melde seg opp til Bergenstesten via nettsiden til Folkeuniversitetet.

Etter man har meldt seg på, vil du få opprettet en profil og tilsendt e-post som brukes til å logge inn på din profil på Folkeuniversitets nettside.

 

4. Hva er prisen for å ta Bergenstesten?

Prisen for den skriftlige delen av Bergenstesten er 2390 kroner (2020). Prisen for den muntlige delen av Bergenstesten er på 1090 kroner (2020).

 

5. Dersom jeg angrer, kan jeg melde meg av etter jeg har meldt meg opp til Bergenstesten?

Man kan melde seg av frem til påmeldingsfristen går ut, og deretter få pengene refundert.

 

6. Kan man endre teststed dersom man ønsker å ta Bergenstesten et annet sted?

Man kan endre teststed frem til påmeldingsfristen går ut, dersom det er fortsatt ledige plasser. Når påmeldingsfristen er gått ut kan man ikke bytte teststed.

 

7. Etter jeg meldte meg opp til Bergenstesten, så fikk jeg ingen informasjon om hvor og når eksamen er. Når får jeg det?

Det er først når det kun er 10 dager igjen til selve eksamen at informasjon om tid og sted blir sendt ut til kandidatene. Selve kandidatnummeret vil også være tilgjengelig på profilen din ved å logge inn på Folkeuniversitetets nettsider.

 

8. Når er resultatet klart for den skriftlige delen av Bergenstesten?

Ca 8 uker etter testen ble avlagt kan du logge inn for å se resultatet ditt på Folkeuniversitets nettsider.

 

9. Når er resultatet klart for den muntlige delen av Bergenstesten?

 Etter 14 dager er resultatet klart.

 

10. Får jeg noe brev i posten?

Dersom du har bestått testen så vil du motta testbevis i posten.

 

11. Hva skjer dersom det er fullt på teststedet jeg ønsker å ta Bergenstesten?

Dersom det er fullt, kan du sette deg på venteliste. Merk at dersom du melder deg på venteliste så er det ikke garantert plass. Hvis det blir ledig plass, og du er neste på listen, så vil du bli kontaktet av Folkeuniversitetet med tilbud om plass. Du er ikke bundet til å takke ja til plassen dersom du får tilbud om en plass. Dersom du ikke blir kontaktet, har det dessverre ikke blitt plass til deg. Folkeuniversitetet holder selve ventelisten frem til 10 dager før testen. Etter dette tidspunktet er det ikke mulig å ta inn nye kandidater til testen.

 

12. Jeg har dysleksi, kan jeg søke om tilrettelegging?

Ja, det kan du. Folkeuniversitetet tar imot søknader om behov for tilrettelegging inntil 3 dager etter påmeldingsfristen. Merk at dette gjelder ikke bare dysleksi, men også andre behov. Du kan få ekstra tid, en time, fordelt med en halv time på hver av de to delene av testen. Selve besvarelsen behandles som vanlig og testbeviset blir også som vanlig.

 

13. Kan jeg søke om bruk av PC?

Ja, Folkeuniversitetet legger vekt på å tilrettelegge for de som trenger det, og du kan søke om å få benytte PC uten retteprogram. Dette har samme søknadsfrist som til andre behov for tilrettelegging.

 

14. Hva skjer om jeg blir syk på testdagen?

Dersom du har legeerklæring, har du rett på å få testavgiften minus egenandel (2019: 1195 kr for skriftlig og 545 kr for den muntlige Bergenstesten) refundert. Du må sende inn sykefraværesskjema som du finner på nettsiden til Folkeuniversitetet. Du må legge ved legeerklæring og sende den til Folkeuniversitetet innen 10 dager etter testdatoen.

Dersom du ikke møter opp av andre grunner, eller forlater Bergenstesten uten å fullføre testen/levere fullstendig besvarelse, så har du ikke rett på vurdering og får heller ikke refusjon.

 

15. Er det mulig å ta Bergenstesten i utlandet?

Ja. Det er kun mulig å avholde den skriftlige delen i utlandet, men du har ikke noe krav på å få avlegge testen i utlandet. Du må sende søknad om test i utlandet til Folkeuniversitetet. 

Test i utlandet avholdes kun to ganger i året, i april og september/oktober.

 

16. Hvor kan jeg ta Bergenstesten i utlandet?

Bergenstesten i utlandet avholdes på en godkjent norsk utenriksstasjon som for eksempel ambassade, konsulat eller sjømannskirke. Det er kandidatens ansvar å spørre om de har mulighet til å stille som testarrangør og gi dem nødvendig informasjon. Merk at testavgiften er 3500 NOK. I tillegg er kandidaten selv ansvarlig for gebyrer, porto og eventuelle andre avgifter til det lokale teststedet. Fristen for å søke om Bergenstesten i utlandet er tidligere enn for test i Norge og fristene finner du på nettsidene til folkeuniversitetet. Du finner de spesifikke datoene her.

 

17. Når kan jeg ta Bergenstesten i 2021?

Det kommer helt an på hvor du ønsker å ta selve Bergenstesten. Datoene bestemmes av Folkeuniversitetet. Trondheim, Bergen, Stavanger, Haugesund, Tromsø og Oslo har eksamen 16. januar. På mindre områder anbefaler vi at du sjekker på Folkeuniversitetets hjemmesider.

 

Lykke til med øvingen!

Hilsen teamet fra bergenstest.no og bergenstest.com!

28.10.2020